1889 Kloakvæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1889

Kloakvæsen

Andragende fra Detaillist Frandsen om Rørlægning af en Grøft fra Strandgade

29

1889-029

1889-029

1889

Kloakvæsen

Andragende fra J. Madsen mfl. Beboere ved Kirkegaardsvejen om Rørlægning af Grøften bag deres Ejendomme

30

1889-030

1889-030

1889

Kloakvæsen

Forespørgsel fra Kaptajn Fischer mfl. Beboere om Byrådet har noget aterindre imod at man henvender sig til Amtet angående Fjernelse af Grøften på nordre Side af Horsens Landevej

31

1889-031

1889-031

1889 Kloakvæsen uden dokumenter

1889

Kloakvæsen

Skrivelse fra Distriktslægen om Forbedring af Afløbet fra den østlige Side af Kabbeltoft

 

 

 

1889

Kloakvæsen

Andragende fra Tømmermester Almind om Forlængelse af Kloakken på Staldgaardsgades vestre Side, mod at han deltager i Udgiften

 

 

 

1889

Kloakvæsen

Andragende fra Detaillist H.C.Jensen, Jernbanegade om at måtte lægge et Afløb til Kommunens Stenkiste

 

 

 

 

 

webtopgrafik