1917 Krigssituationen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1917

Krigssituationen

Køb og Salg af Sukker

10

1917-010

 

1917

Krigssituationen

Fastsættelse af Maksimalprisen for visse Brændselseffekter

20

1917-020

 

1917

Krigssituationen

Overholdelse af Maksimalprisen, på Rug og Hvede

21

1917-021

 

1917

Krigssituationen

Cirkulære fra Indenrigsministeriet ang. Undersøgelse af Kartoffelbeholdningerne

25

1917-025

 

1917

Krigssituationen

Skrivelse fra Indenrigsministeriet vedr. Lov om Fastsættelse af Husleje

27

1917-027

 

1917

Krigssituationen

Udvidelse af Bestemmelserne i §§ 1—6 i Lov Nr. 392 af 22. December 1916 ang. Huslejenævn

27

1917-027

 

1917

Krigssituationen

Henvendelse fra Arbejdernes Fællesorg. Brændselsforretning A/S om Salg til Kommunen af Kul, Koks og Briketter fra Tyskland

33

1917-033

 

1917

Krigssituationen

Justitsministeriel Anmodning om Oplysninger fra Huslejenævnet om de i Tiden efter 1. September skete Opsigelser

55

1917-055

 

1917

Krigssituationen

Forbud mod Anvendelse af Kartofler til Fodring

70

1917-070

 

1917

Krigssituationen

Cirkulære fra Kommunernes Kulkontor

72

1917-072

 

1917

Krigssituationen

Tilbud fra Moselund Tørvefabriker på Levering af Tørv

75

1917-075

 

1917

Krigssituationen

Foranstaltning til Forebyggelse af utilbørlig Udnyttelse af Konjunkturerne

86

1917-086

 

1917

Krigssituationen

Maksimalpris for krystaliseret Soda

81

1917-081

 

1917

Krigssituationen

Forbud mod Salg af Skoveffekter ved Auktion

82

1917-082

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Hvedemel

83

1917-083

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Majs og Foderkager

84

1917-084

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Kul, Koks, Cinders og Briketter

85

1917-085

 

1917

Krigssituationen

Udlån af 200 Tons Koks af Statens Beholdninger i Fredericia

114

1917-114

 

1917

Krigssituationen

Andragende fra Vejle Handelsforening om, at lukketiden må blive forandret

117

1917-117

 

1917

Krigssituationen

Oplysninger om Avl og Beholdninger af Korn, Mel, Foderstoffer m. m.

118

1917-118

 

1917

Krigssituationen

Prisnedsættelse for Rugbrød

123

1917-123

 

1917

Krigssituationen

Regnskabet over udbetalte Understøttelser i H. t. Dyrtidsloven

131

1917-131

 

1917

Krigssituationen

Ekstraordinært Dyrtidstillæg til Arbejdsmænd ved kommunale Virksomheder

132

1917-132

 

1917

Krigssituationen

Henvendelse til Teknisk Selskab vedr. Benyttelsen af lokalerne til Undervisning af Drengeborgerskolens Elever

185

1917-185

 

1917

Krigssituationen

Udvidelse af Folkekøkkenet

136

1917-136

 

1917

Krigssituationen

Indkøb af ”Vejledning til Høkassens Brug ved Madlavning”

145

1917-145

 

1917

Krigssituationen

Henstilling Ira Indenrigsministeriet vedr. Oprettelse af Folkekøkken

147

1917-147

 

1917

Krigssituationen

Foranstaltninger vedr. Befolkningens Forsyning med Brød og Mel

181

1917-181

 

1917

Krigssituationen

Valg af Tilsynshavende ved Statens Overtagelse af Rug og Hvede

192

1917-192

 

1917

Krigssituationen

Sagen om Nedsættelse af Prisen for Rugbrød og Udnyttelse af Dyrtidslovens § 2

219

1917-219

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Tørv og Køb af Tørv.

221

1917-221

 

1917

Krigssituationen

Skrivelse fra Vejle Amts Brændselsinstitution ang. Fordelingen af Brænde

228

1917-228

 

1917

Krigssituationen

Godtgørelse fra Amtet ved Indkøbet af Koks til Brug for Befolkningen i Husholdningen

234

1917-234

 

1917

Krigssituationen

Beretning fra Huslejenævnet

236

1917-236

 

1917

Krigssituationen

Anvendelse af ”Midlertidig Lov af 14. April d.Å. om Fremleje af Beboelseslejligheder m. v.

240

1917-240

 

1917

Krigssituationen

Køb af 180 Tons Dampkul gennem Kommunernes Kulkontor

241

1917-241

 

1917

Krigssituationen

Spørgsmålet om Fremskaffelse af Jord til Udleje

245

1917-245

 

1917

Krigssituationen

Spørgsmålet om Ekspropriation af Kartofler

245

1917-245

 

1917

Krigssituationen

Valg af en Suppleant til Huslejenævnet for Forretningslokaler

257

1917-257

 

1917

Krigssituationen

Godtgørelse for Levering af Rug

282

1917-282

 

1917

Krigssituationen

Fragtgodtgørelse fra Kommunernes Kulkontor

289

1917-289

 

1917

Krigssituationen

Tilbud fra Fastlands-Kuludvalget på Småkul

312

1917-312

 

1917

Krigssituationen

Godtgørelse for Indkøb af Koks

315

1917-315

 

1917

Krigssituationen

Fragtgodtgørelse for Gaskul

325

1917-325

 

1917

Krigssituationen

Maksimalpris for Pindebrænde

326

1917-326

 

1917

Krigssituationen

Oplysninger vedr. Landbrugsarealers Benyttelse og Kreaturbestandens Størrelse

327

1917-327

 

1917

Krigssituationen

Fremskaffelse af Kul

328

1917-328

 

1917

Krigssituationen

Fragtgodtgørelse for Gaskul

357

1917-357

 

1917

Krigssituationen

Forbud mod Handel med danske Kornvarer

358

1917-358

 

1917

Krigssituationen

Pligtig Brug af Bevismidler ved Aflevering af Korn i H. t. Kornloven

363

1917-363

 

1917

Krigssituationen

Godtgørelse for leveret Rug af Høsten 1916

373

1917-373

 

1917

Krigssituationen

Regler for Gennemførelsen af Lov af 26. Juni 1917 om Godtgørelse af Statskassen vedr. Landets Forsyning med Brødkorn

377

1917-377

 

1917

Krigssituationen

Transporten af og Handelen mod Brunkul

380

1917-380

 

1917

Krigssituationen

Undersøgelser af eventuelle Beholdninger af Rug og Hvede hos Landbrugerne

382

1917-382

 

1917

Krigssituationen

Uddeling af Petroleum

384

1917-384

 

1917

Krigssituationen

Oplysninger om Forhandleres Beholdninger af inden- eller udenlandske Brændsels- og Belysningsmidler

385

1917-385

 

1917

Krigssituationen

Sukkerfabrikkernes Modtagelse af Købebeviser for Sukkermærker

386

1917-386

 

1917

Krigssituationen

Forbud mod Transport af Mergel og Gødningskalk på Jernbanen

388

1917-388

 

1917

Krigssituationen

Bekendtgøreise fra Indenrigsministeriet vedr. Høstbindegarn

394

1917-394

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Kul, Koks, Cinders og Briketter

395

1917-395

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Kul m. v. fra Fastlandet

396

1917-396

 

1917

Krigssituationen

Handelen med engelske Kul og Koks m. v

397

1917-397

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Blandingsmel

398

1917-398

 

1917

Krigssituationen

Handelen med Semoulegryn

399

1917-399

 

1917

Krigssituationen

Forbud mod Fyring med Halm under Dampkedler

401

1917-401

 

1917

Krigssituationen

Vederlag til Korntilsynsmanden

402

1917-402

 

1917

Krigssituationen

Forbud mod Opfordring af Boghvede af Høsten 1917

403

1917-403

 

1917

Krigssituationen

Tilladelse til delvis Opfodring af Kartofler af egen Avl

404

1917-404

 

1917

Krigssituationen

Indkøb af et Parti Kartofler samt Maksimalprisen

410

1917-410

 

1917

Krigssituationen

Forbud mod Udlevering af Cement

411

1917-411

 

1917

Krigssituationen

Forslag til Rationering af Kul og Koks

426

1917-426

 

1917

Krigssituationen

Petroleum til Tærskebrug

429

1917-429

 

1917

Krigssituationen

Udtalelse til Ministeriet vedr. Huslejelovgivningen

430

1917-430

 

1917

Krigssituationen

Oplysninger om Resultatet af Årets Høst

431

1917-431

 

1917

Krigssituationen

Ophævelse af Forbudet mod Slagtning af Svin under 65 kg levende Vægt

433

1917-433

 

1917

Krigssituationen

Salg og Udlevering af Petroleum og Brændselsolie

436

1917-436

 

1917

Krigssituationen

Kgl. Anordning vedr. nedsatte kommunale Kommissioner

442

1917-442

 

1917

Krigssituationen

Udførselsforbud for Nælder, Nældestænger, Vine, Spirituosa, Sprit og Tobak

443

1917-443

 

1917

Krigssituationen

Handelen, med Talg

444

1917-444

 

1917

Krigssituationen

Maksimalpris for krystaliseret Soda m. v.

445

1917-445

 

1917

Krigssituationen

Befolkningens Forsyning med Brød og Mel samt Maksimalprisen på Mel

471

1917-471

 

1917

Krigssituationen

Begrænsning af Forbruget af Benzin og Benzol m. v.

473

1917-473

 

1917

Krigssituationen

Opgivelse af Beholdningerne af Hamp, Reb, Tovværk o. l.

474

1917-474

 

1917

Krigssituationen

Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet vedr. visse Avertissementer o. L

475

1917-475

 

1917

Krigssituationen

Overtagelse af udenlandsk Hvede

476

1917-476

 

1917

Krigssituationen

Overtagelse af Beholdningerne af Hvedemel

477

1917-477

 

1917

Krigssituationen

Meddelelse fra Brændselsnævnet

484

1917-484

 

1917

Krigssituationen

Fremstillingen af Sigtebrød

485

1917-485

 

1917

Krigssituationen

Opgivelse af Beholdningerne af Cement

486

1917-486

 

1917

Krigssituationen

Hugsten i Landets Skove og Plantager samt Handelen med Skoveffekter

499

1917-499

 

1917

Krigssituationen

Vanskelighederne ved Fremskaffelse af Belysningsmidler m. m.

500

1917-500

 

1917

Krigssituationen

Begrænsning af Forbruget af Lys og Brændsel samt Lukketider for Forenings- og Selskabslokaler

508

1917-508

 

1917

Krigssituationen

Oplysninger om Udbyttet af Høsten af Rodfrugter

547

1917-547

 

1917

Krigssituationen

Midlertidig Lov af 27. Oktober 1917 ang. overordentlig Hjælp til Arbejdsløse m. m

548

1917-548

 

1917

Krigssituationen

Fordeling mellem Befolkningen af Smør

549

1917-549

 

1917

Krigssituationen

Reservebeholdning af Dampkul

552

1917-552

 

1917

Krigssituationen

Oversigt over Brændselsudvalgets Indtægter og Udgifter

553

1917-553

 

1917

Krigssituationen

Salg af 20,000 hl Koks

553

1917-553

 

1917

Krigssituationen

Oplysninger om igangsatte Arbejder til Afhjælpning af Arbejdsløsheden

556

1917-556

 

1917

Krigssituationen

Oplysninger om Størrelse af Landets Svinebestand samt af Vintersæds- og Frøavlsarealer

558

1917-558

 

1917

Krigssituationen

Andragende fra samtlige Lejere i Kommunens Ejendomme på Sofievej om Godtgørelse for forskellige Afsavn

577

1917-577

 

1917

Krigssituationen

Opretholdelse af Huslejenævnene og Valg af Medlemmer

579

1917-579

 

1917

Krigssituationen

Godtgørelse til Formanden for Huslejenævnet

579

1917-579

 

1917 Krigssituationen uden dokumenter

1917

Krigssituationen

"Cirkulære om Fastsættelse af Husleje; Nedsættelse af Huslejenævn for Forretningslokaler"

 

 

 

1917

Krigssituationen

Udarbejdelse af Planer og Tegninger til Kommunens Beboelseshuse samt Køb af Matr. Nr. 324 a af Engene

 

 

 

1917

Krigssituationen

Godtgørelse til forsk. Håndværksmestre ved Opførelsen af Kommunens Ejendomme ved Enghavevej

 

 

 

1917

Krigssituationen

Andragender om Tillægsbrødkort

 

 

 

1917

Krigssituationen

Tilbud på Tørv

 

 

 

1917

Krigssituationen

Købstadens Forsyning med Mel

 

 

 

1917

Krigssituationen

Nedsættelse af Udvalg ang. Byens Forsyning med Brændselsmateriale

 

 

 

1917

Krigssituationen

Deltagelse i en dansk Boligkongres

 

 

 

1917

Krigssituationen

Andragende fra Købmand Steffen Lunding om Tilladelse til at benytte en 4 Værelses Lejlighed til Forretningsbrug

 

 

 

1917

Krigssituationen

Udlevering af Majs

 

 

 

1917

Krigssituationen

Indkøb og Nedsaltning af Svine-, Okse- og Kalvekød til Brug for Befolkningen

 

 

 

1917

Krigssituationen

Administrationen af de af Kommunen opførte Lejeboliger

 

 

 

1917

Krigssituationen

Flytning af Fyld fra søndre Bakke til Skidenengen for derved at afhjælpe den herskende Arbejdsløshed

 

 

 

1917

Krigssituationen

Befolkningens Forsyning med Mælk m. v.

 

 

 

 

 

webtopgrafik