1885 Lazaretter  uden dokument

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1885

Lazaretter

Skrivelse fra Vejle Amtsråd angående Sagen Modtagelseslokaler for søværts ankommende  Personer, der lider af smitsomme Sygdomme

 

 

 

 

 

webtopgrafik