1917 Museet

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1917

Museet

Meddelelse fra Eksekutoren i Frk. Agnes Hviids Dødsbo om, at der til Opførelse af en Museumsbygning er testamenteret Kommunen forskellige faste Ejendomme, kontante Penge og Værdipapirer

49

1917-049

 

1917

Museet

Indbetaling af et Beløb på 500 Kr. fra Eksekutorerne i Enkefru Wadums Bo

198

1917-198

 

 

 

webtopgrafik