1916 Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Sagen om fremtidig Benævnelse af de fast ansatte Lærere og Lærerinder

132

1916-132

1916-132

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Tilskud for Finansaaret 1916-17

157

1916-157

1916-157

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Uddeling af de ledige Fripladser

202

1916-202

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Ekstraordinær Friplads for Ingeborg Holm

203

1916-203

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Andragende til Skoleraadet om Forhøjelse at Amtstilskudet

204

1916-204

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Andragende fra Lærerpersonalet om Lønforhøjelse

229

1916-229

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Kommunens Bidrag til Vejle Amts Skolefond

312

1916-312

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Anskaffelse af Apparater til Fysiklokalerne

340

1916-340

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Ekstraordinær Friplads for Gudrun Olsen

346

1916-346

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Nedsættelse af Skolepengene for Indremissionær P. Olesens Søn, Axel Olesen

360

1916-360

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Moderation for Elev i III Gymnasieklasse, Ingvar Pedersen

361

1916-361

 

1916

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Ekstraordinær Friplads for Adjunkt Herskinds Søn, Johannes

362

1916-362

 

 

 

webtopgrafik