1901  B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Forskellige Læreres og Lærerinders Stilling og Lønforhold

9

1901-009

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Opførelse af en ny Skolebygning

10

1901-010

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Ledige Embeder som Timelærer og Lærerinder

30

1901-030

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Indretning af Skolelokaler i den gamle Amtsgård

31

1901-031

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Ansættelse af Ordenslærere og en Ordenslærerinde

175

1901-175

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Gymnastiklærer Madsen andrager om Tilskud i Anledning af Deltagelse i et Instruktionskursus i Gymnastik

210

1901-210

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Beregning af Skolepenge for Drengen Edvard Iversen i Hover Sogn

230

1901-230

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lønning til en Vikar for Læreren ved Søndermarksskolen under dennes Indkaldelse til Militærtjeneste

243

1901-243

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende om Moderation i Skolepenge for Elev i Borgerskolen Daniel Jensen

248

1901-248

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af Lærer Vistisens tidligere Embede

273

1901-273

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Fru Koeds Ansættelse som Vikar

344

1901-344

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Indstilling angående et Lærerinde- og et Timelærerindeembede

353

1901-353

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Regulativ for Skoleinspektøren

355

1901-355

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Cirkulære angående Skoledirektionens Kompetence

396

1901-396

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Lærer G. Halvorsen om Fritagelse for at tilbagebetale et Beløb på 266 Kr., som han har oppebåret for meget i Gage

412

1901-412

 

1901  B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen uden dokumenter

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Skoleplanen (se tillige under Arkiv Nr. 9, pag 47, 58, 63)

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Ansættelse af Hans Rasmus Hansen Dalsgaard som Timelærer

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Slagteriarbejder Rasmus Therkelsen om, at hans Søn må blive udskreven af Borgerskolen for at overføres til Metodistsamfundets Skole

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Bekendtgørelse angående ledige Embeder

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Overenskomst med Skoleinspektøren angående Fraflytning af hans Lejlighed i Friskolen

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Uddeling af Foghs Legat og Besættelse af Fripladser i Realafdelingen

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Niels Jensen, V. Ørum, om at hans Datter, Hilda Jensen, optages i Kommuneskolen

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Optagelse af Tømrermester Erik Hansens Datter i Realafdelingen

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Gymnastiklærer Madsens Datter får Friplads i Realafdelingen

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer, cand. theol. S. J. Asmussen får fast Ansættelse

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Vikar for Lærerinde Frk. Kirkelund (se også Arkiv-Nr. 344)

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af Legatpladser

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik