År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1897

Åndssvageanstalter

Bidrag til Anlæg af De Kellerske Åndssvageanstalter i Brejning

 

 

 

1897

Alderdomsunderstøttelse

Opgørelse over Alderdomsunderstøttelser

7

1897-007

 

1897

Alderdomsunderstøttelse

Indberetning om ydede Alderdomsunderstøttelser

76

1897-076

 

1897

Alderdomsunderstøttelse

Oversigt for 1896

119

1897-119

 

1897

Alderdomsunderstøttelse

Regnskabet for 1896

198

1897-198

 

1897

Alderdomsunderstøttelse

Tilskud fra Statskassen

 

 

 

1897

Alderdomsunderstøttelse

Vederlag for Lægetilsyn

 

 

 

1897

Alderdomsunderstøttelse

Tilskud fra Statskassen

 

 

 

1897

Belysningsvæsen

Andragende om Lugte i Linnemannsgade

71

1897-071

 

1897

Belysningsvæsen

Lugter på Kirkegårdsvejen

156

1897-156

 

1897

Belysningsvæsen

Autorisation som elektrisk Installatør

158

1897-158

 

1897

Belysningsvæsen

Nedlæggelse af en Hovedgasledning i Byens Gader

223

 

 

1897

Belysningsvæsen

Anbringelse af Gaslygter ved Ejendomme i Hospitalsengen

241

1897-241

 

1897

Belysningsvæsen

Udvidelse af Elektricitetsværkets Kabelnet

279

1897-279

 

1897

Belysningsvæsen

Vurderingssummen for Anlægget af Elektricitetsværket

 

 

 

1897

Belysningsvæsen

Natlygte på Kabbeltoft

331

1897-331

 

1897

Belysningsvæsen

Belysning af Vedelsgade

332

1897-332

 

1897

Belysningsvæsen

Belysning af Grejsdalsvejen

333

1897-333

 

1897

Belysningsvæsen

Overtagelse af Gasværket

357

1897-357

 

1897

Belysningsvæsen

Flytning af en Lygte i Torvegade

377

1897-377

 

1897

Belysningsvæsen

Anbringelse af en Lygte i Søgade

378

1897-378

 

1897

Belysningsvæsen

Belysning af Fredericiagade

379

1897-379

 

1897

Brandvæsen

Erstatning for Skade i Anledning af en Brand

200

1897-200

 

1897

Brandvæsen

Klage over Krudttårnets Brugbarhed

215

1897-215

 

1897

Brandvæsen

Andragende om Erstatning for Krud tødelagt i Krudttårdnet

244

1897-244

 

1897

Brandvæsen

Erstatning for Brandskade på Matr.nr. 133

265

1897-265

 

1897

Brandvæsen

Vedtægt for Brandvæsenets Ordning

 

 

 

1897

Bygningsvæsen

Bygningsinpektørgebyrer

 

 

 

1897

Bygningsvæsen

Byggearbejder m.m.

 

 

 

1897

Byrådet

Valg af et Byrådsmedlem

124

1897-124

 

1897

Byrådet

Tiden for Stemmeafgivning

149

1897-149

 

1897

Byrådet

Valg af Byrådsmedlemmer

 

 

 

1897

Byrådet

Afholdelse af Byrådsmøderne

 

 

 

1897

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Reglement for Pensionering

4

1897-004

 

1897

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Embedet som Stadsingeniør m.m.

5

1897-005

 

1897

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Forhøjelse af Kæmnerens Kontorholdsvederlag

383

1897-383

 

1897

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Afgørelse af nogle Pensions-Reglements Spørgsmål

 

 

 

1897

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Andragende fra Stadsingeniøren ang. Oppebæring af Bygningsinspektørgebyrer og om Afslutning af et privat Arbejde

 

 

 

1897

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Forhøjelse af Retsvindernes Løn

 

 

 

1897

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Andragende fra fhv. Vægter H. Jacobsen om Understøttelse

 

 

 

1897

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Andragende fra Distriktsjordemoderen om Alderstillæg

 

 

 

1897

Fattigvæsen

Forandring af Taksterne for Refusion i Henhold til Lov af 9. april 1891 § 48

87

1897-087

 

1897

Fattigvæsen

Oversigt for 1896

119

1897-119

 

1897

Fattigvæsen

Fhv. Fattiginspektør Henchels Pension

120

1897-120

 

1897

Fattigvæsen

Normalbidrage ttil uægte Børn

186

1897-186

 

1897

Fattigvæsen

Vidnesbyrd fra Åndssvageanstalten for to åndssvage

206

1897-206

 

1897

Fattigvæsen

Vidnesbyrd fra Åndssvageanstalten for to åndssvage

207

1897-207

 

1897

Fattigvæsen

Andragende fra Chr. Sørensen om Eftergivelse af Fattighjælp

364

1897-364

 

1897

Folketælling

Foretagelse af Folketælling

291

1897-291

 

1897

Gader - Veje

Navn for Fredericiavejen

10

1897-010

 

1897

Gader - Veje

Udvidelse af Kirkegade

15

1897-015

 

1897

Gader - Veje

Plantning af Træer på Nørrebrogade

23

1897-023

 

1897

Gader - Veje

Broen mellem Brogade og Vardevejen

32

1897-032

 

1897

Gader - Veje

Gangsti fra Fredericiagade til Statsbanegården

67

1897-067

 

1897

Gader - Veje

Ordning af Droskevæsenet

130

1897-130

 

1897

Gader - Veje

Istandsættelse af Forbindelsesvejen mellem Nørrebrogade og Kalkbrænderivej

171

1897-171

 

1897

Gader - Veje

Regulering af en Gadelinie over Matr.nr. 186a af Engene

173

1897-173

 

1897

Gader - Veje

Tilsåelse af Grus til Forbedring af Vejene til Svineslagteriet og Bomuldsspinderiet

179

1897-179

 

1897

Gader - Veje

Istandsættesle af Gangstien fra Koldingvejen til Vejrmøllen

226

1897-226

 

1897

Gader - Veje

Refusion af et Bidrag til Landevejsgader

228

1897-228

 

1897

Gader - Veje

Udarbejdelse af et Kort

243

1897-243

 

1897

Gader - Veje

Omlæggelse af en Gade og en Spadseresti ved Ejendomme i Hospitalsengen

245

1897-245

 

1897

Gader - Veje

Udleje af en Vej ved teknisk Skole

256

1897-256

 

1897

Gader - Veje

Andragende om Brolægning af etVejstykke ved Mølleåen

281

1897-281

 

1897

Gader - Veje

Fjernelse af Træer ved Kirkegaardsvejen

297

1897-297

 

1897

Gader - Veje

Forhøjelse af Gadefejerens Løn

306

1897-306

 

1897

Gader - Veje

Andragende om Brolægning af Staldgaardsgade

308

1897-308

 

1897

Gader - Veje

Erhvervelse af et Areal til Udvidelse af Tønnesgade

330

1897-330

 

1897

Gader - Veje

Revision af Bivejsfortegnelsen

 

 

 

1897

Gader - Veje

Gadenavne i Hospitalsengen

345

1897-345

 

1897

Gader - Veje

Torvepumpen ved Løveapoteket

347

1897-347

 

1897

Gader - Veje

Kørsel med Sand fra Sandgraven Ved Lille Grundet Vejen

363

1897-363

 

1897

Gader - Veje

Afløbsforholdene ved Slagter Dittmanns Enkes Ejendom

365

1897-365

 

1897

Gader - Veje

Fortovsfliser i Skyttehysgade

 

 

 

1897

Gader - Veje

Konstitution af en Snefoged

 

 

 

1897

Gader - Veje

Andragende om Navn for en Del af Grejsdalsvejen

 

 

 

1897

Gader - Veje

Bidrag til Landevejsudgifter m.v.

 

 

 

1897

Gader - Veje

Gaderegulering ud for Matr.nr. 194

 

 

 

1897

Gader - Veje

Anbringelse af Vandhaner

 

 

 

1897

Gader - Veje

Ret for Vognmand H. Petersen til at holde med Droske

 

 

 

1897

Gader - Veje

Fortov- og Rendstensanlæg i Kirkegade

 

 

 

1897

Gader - Veje

Ret for Vognmand H. Larsen til at holde med Droske

 

 

 

1897

Gader - Veje

Broen over Åen ved Havnegade

 

 

 

1897

Havnevæsen

Overslag over Indtægter og Udgifter i 1897

48

1897-048

 

1897

Havnevæsen

Regnskab over Indtægter og Udgifter i 1896

82

1897-082

 

1897

Havnevæsen

Forslag til Forandring i Havnereglementet

136

1897-136

 

1897

Havnevæsen

Dampbådenes Anlægsplads

157

1897-157

 

1897

Havnevæsen

Besværing over Havneudvalget

210

1897-210

 

1897

Havnevæsen

Efterbevilling til Oprensningsarbejder

299

1897-299

 

1897

Havnevæsen

Beregning af Bropenge til Havnekassen af Farvetræ

 

 

 

1897

Havnevæsen

Udleje af et Areal

 

 

 

1897

Havnevæsen

Antegnelser til Regnskabet for 1895

 

 

 

1897

Havnevæsen

Overladelse af et Areal til Boldspil

 

 

 

1897

Havnevæsen

Budget for 1898

 

 

 

1897

Indfødsret

Konstitueret Lokomotivfører Adamsson

 

 

 

1897

Indfødsret

Møbelsnedker Neumann

 

 

 

1897

Industri - Håndværk

Håndværks- og Industritælling

 

 

 

 

 

1897 Jernbaner

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1897

Jernbaner

Valg af Medlem af Bestyrelsen for Vejle-Give Jernbaneselskab

93

1897-093

 

1897

Jernbaner

Notering af Kommunens Præferenceaktier i Vejle-Give Jernbaneselskab

138

1897-138

 

1897

Jernbaner

Love for og Beretning om Vejle-Give Jernbanen

148

1897-148

 

1897

Jernbaner

Tilbagerykning af Kommunens Pantret for en Garanti for Jernbanetilskud

168

1897-168

 

1897

Jernbaner

Aktier i Vejle-Give Jerbaneselskab

 

 

 

1897

Jernbaner

Udbytet af Aktier i Vejle-Give Jernbaneselskab

 

 

 

1897

Jorder - Ejendomme

Grøftearealet mellem Matr.nr. 188 og 180

72

1897-072

 

1897

Jorder - Ejendomme

Anbringelse af Vinduer i Matr.nr. 535b ud mod et Grøfteareal

74

1897-074

 

1897

Jorder - Ejendomme

Tilbud om Køb af et Areal ved Havnebanen

115

1897-115

 

1897

Jorder - Ejendomme

Grøfteareal mellem Matr.nr. 629g og 629e

151

1897-151

 

1897

Jorder - Ejendomme

Salg til malermester V. Jacobsen af en Parcel af Hospitalsengen

172

1897-172

 

1897

Jorder - Ejendomme

Tilbud om Salg af Matr.nr. 399

183

1897-183

 

1897

Jorder - Ejendomme

Grøfteareal ved teknisk Skole

221

1897-221

 

1897

Jorder - Ejendomme

Grøfteareal ved Matr.nr. 43o i Fjordgade

225

1897-225

 

1897

Jorder - Ejendomme

Grøfteareal ved Matr.nr. 629 ved Vedelsgade

227

1897-227

 

1897

Jorder - Ejendomme

Grøfteareal bag ved Flegborg

240

1897-240

 

1897

Jorder - Ejendomme

Grøfteareal ved Matr.nr. 14 af Engene

249

1897-249

 

1897

Jorder - Ejendomme

Udleje af en Vej til Murermester Christoffersen

256

1897-256

 

1897

Jorder - Ejendomme

De Byfoged- og Byskrivermebedet tidligere tillagte Jorder

257

1897-257

 

1897

Jorder - Ejendomme

Grøfteareal ved nogle Ejendomme ved Langelinie

283

1897-283

 

1897

Jorder - Ejendomme

Salg til Murermester H. Chr. Petersen af en Parcel af Hospitalsengen

 

 

 

1897

Jorder - Ejendomme

Kloakledning mellem Matr.nr. 563 og 564-567

 

 

 

1897

Jorder - Ejendomme

Salg af et Areal til Vejle kristelige Forening for unge Mænd

 

 

 

1897

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Regnskabet for 1895

57

1897-057

 

1897

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Indberetning om Indtægter og Udgifter

77

1897-077

 

1897

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Decision af Alderdomsunderstøttelses-Regnskabet for 1896

198

1897-198

 

1897

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Budgetbehandling

298

 

 

1897

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Assistance ved Saktteligningens Udarbejdelse

370

1897-370

 

1897

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Udgifter til Foranstaltninger mod Udbredelse af smitsomme Sygdomme

 

 

 

1897

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Fordeling af Købstædernes Fællesudgifter i 1896

 

 

 

1897

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Decision af Regnskabet for 1896

 

 

 

1897

Kirkelige Forhold

Hjælp for Garveren til Kirkegårdenes Renholdelse

83

1897-083

 

1897

Kirkelige Forhold

Oprettelse af et residernede kapellani

 

 

 

1897

Købstadsforeningen

Skema til Oplysning om Takster i Henhold til Lov 9. april 1891 § 48

27

1897-027

 

1897

Købstadsforeningen

Cirkulære med Ragnskabs-Ekstrakt

52

1897-052

 

1897

Købstadsforeningen

Cirkulære om Afholdelse af det årlige Møde

309

1897-309

 

1897

Købstadsforeningen

Cirkulære om Beskatning af Aktieselskaber m.m.

381

1897-381

 

1897

Købstadsforeningen

Cirkulære angående Fortegnelsen af de kommunale Valg

382

1897-382

 

1897

Købstadsforeningen

Cirkulære angåedne Valg af Borgmestre og Anvendelse af Politikasse-Bøder

 

 

 

 

 

webtopgrafik