År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1897

Lån

Lån på 85.000 Kr.

47

1897-047

 

1897

Lån

Tilståelse af et Lån af Kommunens Midler

139

1897-139

 

1897

Markeder

Spørgsmål om Indførelse af nyt Kreaturmarked

 

 

 

1897

Musik

Andragende fra Musikdirektør Nielsen

106

1897-106

 

1897

Myndighedsbevillinger

Urmagersvend N.P. Jørgensen

 

 

 

1897

Myndighedsbevillinger

Kommis L.P. Larsen

 

 

 

1897

Myndighedsbevillinger

Kommis Chr. Hansen

 

 

 

1897

Myndighedsbevillinger

Forretningsfører J.A. Olsen

 

 

 

1897

Myndighedsbevillinger

Kommis N.C. Rasmussen

 

 

 

1897

Myndighedsbevillinger

M.H. Thomsem

 

 

 

1897

Næringsvæsen

Forening af Købmands- og Drejer-Borgerskab

176

1897-176

 

1897

Næringsvæsen

Forening af Gæstgiverske- og Kagebagerske-Næringsbevis

 

 

 

1897

Næringsvæsen

Forening af Købmands- og Bogbinder-Borgerkab

 

 

 

1897

Plejebørn

Beretning for 1896

90

1897-090

 

1897

Politivæsen

Politikasseregnskabet for 1895

174

1897-174

 

1897

Politivæsen

Anskaffelse af en Ambulancevogn

313

1897-313

 

1897

Politivæsen

Vikariat for Patruljebetjent N. Jensen

350

1897-350

 

1897

Politivæsen

Politiopsyn ved den kommunale Badeanstalt

 

 

 

1897

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Budget for Året 1898-1899

290

1897-290

 

1897

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Regnskabet for Året 1896-1897

 

 

 

1897

Renovationsforhold

Nedsættelse af et Udvalg

344

1897-344

 

1897

Renovationsforhold

Forhøjelse af Entreprenørens Vederlag m.v.

 

 

 

1897

Renovationsforhold

Lån til Entreprenøren

 

 

 

1897

Renovationsforhold

Fjernelse af Renovationen fra Matr.nr. 201c af Engene

 

 

 

1897

Renovationsforhold

Tilbud om Køb af Natrenovationen

 

 

 

1897

Sessionsvæsen - Udskrivningsvæsen

Afgivelse af Heste og Vogne

21

1897-021

 

1897

Sessionsvæsen - Udskrivningsvæsen

Sessionen 1897

 

 

 

1897

Skatter - Afgifter

Fordeling af Amtsforvalter Trojels Skat

33

1897-033

 

1897

Skatter - Afgifter

Enkefru Guldmanns Skatteansættelse

88

1897-088

 

1897

Skatter - Afgifter

Nedsættelse af to Borgeres Saktteansættelse

110

1897-110

 

1897

Skatter - Afgifter

Afgifter fra Personer udenfor Folkekirken

134

1897-134

 

1897

Skatter - Afgifter

Brændevinsafgiftens Fastsættelse

 

 

 

1897

Skolevæsen - Latin- og Relaskolen

Elevernes Svømmeundervisning

112

1897-112

 

1897

Skolevæsen - Latin- og Relaskolen

Tilskud af Sorø Akademis Midler

117

1897-117

 

1897

Skolevæsen - Latin- og Relaskolen

Tilbagebetaling af Bidrag til Pensionering

232

1897-232

 

1897

Skolevæsen - Latin- og Relaskolen

Besættelse af Fripladser

235

1897-235

 

1897

Skolevæsen - Latin- og Relaskolen

Nyt Lærerembede og nyt Lærerindemebede

 

 

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Andragende fra Lærer S. Vistisen om fast Ansættelse

35

1897-035

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Ansættelse af Vikarer

65

1897-065

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Indretning afen Lærerlejlighed til Klasseværelser

68

1897-068

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Inspektion ved Badning

73

1897-073

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Reguleringssum for nye Embeder

78

1897-078

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Oprettelse af en ny Drengeforberedelseklasse

92

1897-092

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

De Foghske Legater

96

1897-096

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Besættelse af Lærer og Lærerindeembeder

102

1897-102

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Flyttehjælp til Lærer Hans Nielsen

107

1897-107

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Forhøjelse af Lærerinde Marie Schous Løn

108

1897-108

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Opsigelse af Rengøringsfolk

127

1897-127

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Reguleringssum for Søndermarksskolelærerembederne

146

1897-146

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Optagelse af Anna Angele Hansen

153

1897-153

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Gymnastiklærer Madsens Løn

316

1897-316

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Besørgelse af de ved Lærer Jensens Død ledigblevne Timer

317

1897-317

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

De Foghske Legater og en ledig Friplads

321

1897-321

 

1897

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Ansættelse af Rengøringsfolk

384

1897-384

 

1897

Skolevæsen - Pigeskolerne

Besættelse af Fripladser

113

1897-113

 

1897

Skolevæsen - Pigeskolerne

Understøttelse til Frk. Seligmanns Skole

315

1897-315

 

1897

Skolevæsen - Forskellige skoler

Metodistmenighedens Dagskole

42

1897-042

 

1897

Skolevæsen - Forskellige skoler

Lærer Nielsens Sløjsskole

271

1897-271

 

1897

Skolevæsen - Forskellige skoler

Metodistmenighedens Dagskole

340

1897-340

 

1897

Skolevæsen - Forskellige skoler

Den tekniske Skole

346

1897-346

 

1897

Skovene

Understøttelse til Skovarbejdsmand M. Jensens Enke

16

1897-016

 

1897

Skovene

Instruks for Skovrideren

122

1897-122

 

1897

Skovene

Brændesankning og Færdsel i Skovene

123

1897-123

 

1897

Skovene

Forslag til Skovenes Drift

211

1897-211

 

1897

Skovene

Udgravning af Sandbakken ved Lille Grundet Vejen

222

1897-222

 

1897

Skovene

Besåningsarbejder

258

1897-258

 

1897

Skovene

Skovriderembedets Brændselsdeputat

259

1897-259

 

1897

Skovene

Grænseregulering i Nørreskoven

327

1897-327

 

1897

Skovene

Drænrørsledning i Skovkanten ved Margarinefabrikken

358

1897-358

 

1897

Skovene

Besværing over Uordner i Skovene

 

 

 

1897

Skovene

Forbedring af Skyttehusvejen og et Stykke af Lille Grundet Vejen

 

 

 

1897

Sundhedsvæsen m.m.

"""Dansk Sundhedstidende"""

113

1897-113

 

1897

Sundhedsvæsen m.m.

Desinfektion ved Dødsfald af Tuberkulose

201

1897-201

 

1897

Sundhedsvæsen m.m.

Opførelse af Latriner ved Matr.nr. 43o i Fjordgade

225

1897-225

 

1897

Sundhedsvæsen m.m.

Kontrol overfor Svineslagteriet

 

 

 

1897

Sundhedsvæsen m.m.

Indførelse af Kødkontrol og Oprettelse af et offentligt Slagtehus

 

 

 

1897

Sundhedsvæsen m.m.

Anbringelse af Varmeapparat i Receptionslokale

 

 

 

1897

Sygehuset

Nedlæggelse af det gamle Sygehus

178

1897-178

 

1897

Sygehuset

Regnskaber for 1895-1896

 

 

 

1897

Sygehuset

Budget for 1898-1899

 

 

 

1897

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Vedtægtsbestemmelser

40

1897-040

 

1897

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Optagelse af et Suppleringslån

41

1897-041

 

1897

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Budget for 1897-1898

 

 

 

1897

Udstykningsforhold

Udstykning af Matr.nr. 169a

209

1897-209

 

1897

Udstykningsforhold

Udstykning af Matr.nr. 195

 

 

 

1897

Udstykningsforhold

Undstykning af Matr.nr. 3 af Nørreskoven

 

 

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Danmarks Afholdsforening

37

1897-037

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Metodistmenighedens Dagskole

42

1897-042

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Portør Th. Hansens åndssvage Datter

54

1897-054

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Håndværkersvendenes Rejse- og Sygeforening

56

1897-056

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Good-Templar Loger og Afholdsforeninger

79

1897-079

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Den åndssvage Gusta Caroline Pagh

129

1897-129

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Viborg Fængselsselskab

205

1897-205

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Redningshjemmet for forførte Piger

250

1897-250

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Vejle Folkebogssamling

267

1897-267

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Menighedssygeplejeforening

269

1897-269

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Husflidsforeningen og Lærer Nielsens Sløjdskole

271

1897-271

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Udvalget for foredrag for Arbejdere

311

1897-311

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Det jydske Haveselskab

314

1897-314

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

J.H. Mønsters Søns Ophold på en Abnormanstalt

328

1897-328

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Metodistmenighedens Dagskole

340

1897-340

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Den tekniske Skole

346

1897-346

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Sørine Svendsens Sygdom med påfølgende Operation

380

1897-380

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Skovarbejdsmand Mads Jensens Enke

 

 

 

1897

Understøttelser og Andragender derom

Christian Sørensens Hustrus Ophold på en Sindssygeanstalt

 

 

 

1897

Valg

Klage over Rigsdagsvalglisterne

95

1897-095

 

1897

Valg

Tiden for Stemmeafgivning ved Byrådsvalg

149

1897-149

 

1897

Valg

Valg af Skatteligningskommissærer

195

1897-195

 

1897

Valg

"Valg af Bestyrelse for ""de Fattiges Kasse"""

355

1897-355

 

1897

Vandløb

Oprensning af Grøfter i Engene

66

1897-066

 

1897

Vandløb

Ændring af Tidspunktet for Oprensning af Vejle Mølleå

109

1897-109

 

1897

Vandløb

Friholdelse af Tab ved Oprensning af Vejle Mølleå

163

1897-163

 

1897

Vandløb

Rørlægning af et vandløb ved teknisk Skole

221

1897-221

 

1897

Vandløb

Rørlægning af et Vandløb ved Bleggaardsgade

224

1897-224

 

1897

Vandløb

Nedlægning af Kolakrør til en Parcel af Matr.nr. 97 af Engene

300

1897-300

 

1897

Vandløb

Kloakledning mellem Matr.nr. 563 og 564-567

 

 

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Erhvervelse af Arealer til Vandværkets Udvidelse

86

1897-086

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Vandlening til A. Christensens Have

142

1897-142

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Autorisation af Vandmestre

143

1897-143

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Vandledning til Knud Andersens Ejendom

147

1897-147

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Vandledning til Matr.nr. 201c af Engene

159

1897-159

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Vandledning til Matr.nr. 186a af Engene

162

1897-162

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Benyttelse af vand til Mælkeafkøling

177

1897-177

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Vandledning i Strandgades Forlængelse

182

1897-182

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Skøde på Matr.nr. 13b af Grundet

204

1897-204

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Vandledning til en Parcel af Matr.nr. 186 af Engene

239

1897-239

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Reparation af en Hovedvandsledning

263

1897-263

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Vandledning til en Parcel af Matr.nr. 97 af Engene

300

1897-300

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Vandledninger i og ved Matr.nr. 42a af Engene

301

1897-301

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Godtgørelse i Anledning af en Leverance af Rør

305

1897-305

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Vandledning til to Parceller af Matr.nr. 186 af Engene

339

1897-339

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Vandledning i Kirkegaardsvejen

 

 

 

1897

Vandværk - Vandforsyning

Vandledning til Bødker Therkildsens Ejendom

 

 

 

 

 

webtopgrafik