År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Alderdomsunderstøttelse

Bevilgelse af Omkostningerne ved den alderdomsunderstøttende Madam Boesens Øjenoperation

 

 

 

1899

Alderdomsunderstøttelse

Andragende om, at Snedker Mathiasen anbringes på et Alderdomsasyl

 

 

 

1899

Alderdomsunderstøttelse

Statskassens Tilskud for 1897

200

1899-200

 

1899

Alderdomsunderstøttelse

Oversigt for 1898

203

1899-203

 

1899

Alderdomsunderstøttelse

Andragende fra Udvalgets Sekretær om Lønningsforjøjelse

215

1899-215

 

1899

Alderdomsunderstøttelse

Indretning af et Asyl for Alderdomsunderstøttede

220

1899-220

 

1899

Alderdomsunderstøttelse

Regnskabet for 1898

 

 

 

1899

Alderdomsunderstøttelse

Vederlag for Lægetilsyn

 

 

 

1899

Alderdomsunderstøttelse

Statskassens Tilskud for 1897

380

1899-380

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Arbejderforhold

Oplysninger om Landarbejdernes Forhold

226

1899-226

 

1899

Arbejderforhold

Henstand med Betaling af Arbejdernes Kommuneskat i Anledning af en Lock-Out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Belysningsvæsen

Kommunens Overtagelse til Ejendom af Gasværket

3

1899-003

 

1899

Belysningsvæsen

Ansættelse af Gasværksbestyrer

25

1899-025

 

1899

Belysningsvæsen

Værdiansætteæse af Elektricitetsværket og Udvidelse af samme

43

1899-043

 

1899

Belysningsvæsen

Skyttehusets Forsyning med Lys- og Kogegas

61

1899-061

 

1899

Belysningsvæsen

Gasledning under Jernbanen

87

1899-087

 

1899

Belysningsvæsen

Lån til Drift af Gasværket

150

1899-150

 

1899

Belysningsvæsen

Tilbud fra Elektricitetsværket om Salg af Værket

158

1899-158

 

1899

Belysningsvæsen

Magelæg med Vejle Trælasthandel

 

 

 

1899

Belysningsvæsen

Andragende om Natlygte i Bleggaardsgade

300

1899-300

 

1899

Belysningsvæsen

Andragende om Anbringelse af Lygter i Vedelsgades Forlængelse og på Enghavevej

301

1899-301

 

1899

Belysningsvæsen

Gasværkbestyrerens Tantiéme

333

1899-333

 

1899

Belysningsvæsen

Gasledning til Forskoleseminariet

335

1899-335

 

1899

Belysningsvæsen

Nedsættelse af Lejen for Gasmålere

 

 

 

1899

Belysningsvæsen

Anbringelse af Gaslygter i Ørstedsgade

374

1899-374

 

1899

Belysningsvæsen

Opførelse af nye Ovne på Gasværket

396

1899-396

 

1899

Belysningsvæsen

Indlægning af Gasledning i Vedelsgades og Tønnesgades Forlængelse samt på Enghavevej

 

 

 

1899

Belysningsvæsen

Anbringelse af gadelygter i Vedelsgades Forlængelse og på Enghavevej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Brandvæsen

Andragende fra Brandinspektøren om Fritagelse for sit Hverv som sådan

 

 

 

1899

Brandvæsen

Søgsmål i Anledning af Ødelæggelse af Krudt i Krudttårnet

243

1899-243

 

1899

Brandvæsen

Andragende om Udredelse af Omkostninger ved Flytning af en Brandhane

329

1899-329

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Byens Grænser

Spørgsmålet om Indlemmesle af de Vejle By nærmest liggende Dele af Skibet og Hover Sogne

77

1899-077

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Bygningsvæsen

Afsættelse af Byggelinjen ud for Matr.nr. 365

 

 

 

1899

Bygningsvæsen

Andragende fra Købmand Andreas Andersen om Tilladelse til at tække et Motorhus med tagpap

166

1899-166

 

1899

Bygningsvæsen

Andragende fra A. Martin om Udslettelse af en Deklaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Byrådet

Afholdelse af Byrådets Møder

 

 

 

1899

Byrådet

Landsognets Repræsentation i Byrådet m.v.

 

 

 

1899

Byrådet

Indbydelse til Forhandlingsmøde om Sløjd som Skolefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Lønningstillæg til Arrestforvareren

10

1899-010

 

1899

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Ansættelse af en Kommunebogholder

23

1899-023

 

1899

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Ansættelse af en Gasværksbestyrer

25

1899-025

 

1899

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Teknisk Assistance til Stadsingeniøren og Kontor til samme

30

1899-030

 

1899

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Brandinspektør-Stillingen

 

 

 

1899

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Lærer ved latin- og Realskolen Ishøj

86

1899-086

 

1899

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Lærer ved Latin- og Realskolen Clausen-Bagge

213

1899-213

 

1899

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Sekretæren ved Udvalget for Alderdomsunderstøttelse

215

1899-215

 

1899

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Andragende fra Badekone Marie Hertzum om Lønningsforbedring

 

 

 

1899

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Skolebud Clausen

332

1899-332

 

1899

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Gasværksbestyrerens Tantiéme

333

1899-333

 

1899

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Uinstruks for Inspektøren ved Slagtehuset

 

 

 

1899

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Andragende fra Distriksjordemoderen om Alderstillæg

403

1899-403

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Erstatningsspørgsmål

Andragende om Erstatning i Anledning af, at en Vej er belven gjort ufarbar ved Kørsel med Fyld til Slagtehuset

35

1899-035

 

1899

Erstatningsspørgsmål

Sager om Erstatning for Ødelæggelse af Krudt i Krudttårnet

342

1899-342

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Fattigvæsen

Andragende fra Johan Nielsen om Eftergivelse af fattighjælp

75

1899-075

 

1899

Fattigvæsen

Andragende fra fattiginspektøren om J.J. Langkjærs Indlæggelse på Epileptikeranstalten ved Sorø

76

1899-076

 

1899

Fattigvæsen

Cirkulære angående en Samling af Love og ministerielle Skrivelser for Tiden 1888 til 1897

81

1899-081

 

1899

Fattigvæsen

Andragende fra Jordemødrene om, at der må tilstås dem 4 Kr. for Tilsyn og Pleje efter Fødslen med Hensyn til Fødende, der er under Fattigvæsenets Forsorg

112

1899-112

 

1899

Fattigvæsen

Andragende fra Jens Jørgen Jensen om Eftergivelse af Fattighjælp

124

1899-124

 

1899

Fattigvæsen

Landbrugskolonier for fatiige Børn

162

1899-162

 

1899

Fattigvæsen

Oversigt for 1898

203

1899-203

 

1899

Fattigvæsen

Andrangende om Drengen Thorvald Peter Hansens Anbringelse på et Børnehjem

 

 

 

1899

Fattigvæsen

N.P. Hansens åndssvage Datters Ophold på Gl. Bakkehus

330

1899-330

 

1899

Fattigvæsen

Hans Nielsens Ophold på en Anstalt for epileptiske

356

1899-356

 

1899

Fattigvæsen

Vederlag for Lægetilsyn

 

 

 

1899

Fattigvæsen

Andragende fra S.P.W. Norup om Eftergivelse af fattighjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Fiskeri

 

Andragende fra en Del Fiskere om en Udtalelse om, hvorvidt de driver Fiskeri som Hovederhverv eller som Bierhverv

 

 

 

1899

Fiskeri

Valg af et Medlem til Dansk Fiskeriforenings Bestyrelsesråd

365

1899-365

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Folketælling

Foretagelse af en Folketælling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Forskilligt

Forskelligt

Div

1899-div

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Gader - Veje

Nødtørftshuset på Kirketorvet

 

 

 

1899

Gader - Veje

Anlæg af gader og Veje over Amtsgårdens Terræn

 

 

 

1899

Gader - Veje

Andragende om Grusning af Vedelsgade

 

 

 

1899

Gader - Veje

Afløbsforholdene ved Slagter Dittmanns Enkes Ejendom

31

1899-031

 

1899

Gader - Veje

Vejen ove Blegbanken til Slagtehuset

35

1899-035

 

1899

Gader - Veje

Opfyldning af og Nedlæggelse af vandledning i Vejen langs Jernbanen på Strækningen fra Havnebanen til Sønderåen

50

1899-050

 

1899

Gader - Veje

Istandsættelse af Skolestien på Ømkulerne

 

 

 

1899

Gader - Veje

Anlæggelse af Gangsti fra Fredericiavejen til Jernbanens Godsstation

52

1899-052

 

1899

Gader - Veje

Bidrag til Landevejsudgifter

 

 

 

1899

Gader - Veje

Optagelse af Nivellement over Byen

97

1899-097

 

1899

Gader - Veje

Istandsættelse af Færdselsvejene til Slagtehuspladsen

 

 

 

1899

Gader - Veje

Asfaltering af Skyttehusgade

115

1899-115

 

1899

Gader - Veje

Ombygning af Broen over Mølleåen ved Havnegade

125

1899-125

 

1899

Gader - Veje

Ny Bro over Åen til Døtreskolen

154

1899-154

 

1899

Gader - Veje

Gaderegulering ved matr.nr. 365, Torvegade

 

 

 

1899

Gader - Veje

Benævnelse af Tværgaden fra Kirkegårdsvejen mod Vest

179

1899-179

 

1899

Gader - Veje

Klage fra Vognmandsforeningen over Droskeejernes Droskekørsel

211

1899-211

 

1899

Gader - Veje

Bidrag til Landevejsgaderne

 

 

 

1899

Gader - Veje

Kommunens Kørsel

230

1899-230

 

1899

Gader - Veje

Istandsættelse af Vejen ved Beriderbakken

262

1899-262

 

1899

Gader - Veje

Regulering af Søgade

263

1899-263

 

1899

Gader - Veje

Anlæggelse af en Vej fra Nørreskoven til Tirsbæk

 

 

 

1899

Gader - Veje

Regulering af Byggelinjen ved Matr.nr. 627

 

 

 

1899

Gader - Veje

Nedlægning af Fortov og Rendesten i Bleggårdsgade m.v.

307

1899-307

 

1899

Gader - Veje

Benævnelse af en Del af Grejsdalsvejen m.m.

 

 

 

1899

Gader - Veje

Brolægning af Staldgaardsgade

 

 

 

1899

Gader - Veje

Grøfteareal ved Korsgade

 

 

 

1899

Gader - Veje

Overtagelse og Vedligeholdelse af Vedelsgade

 

 

 

1899

Gader - Veje

Cementfliser i Skyttehusgade

381

1899-381

 

1899

Gader - Veje

Anlæggelse af en Gade fra Grejsdalsvejen mod Nordøst

382

1899-382

 

1899

Gader - Veje

Vedtægt angående Anlæg og Vedligeholdelse af private Veje

 

 

 

1899

Gader - Veje

Istandsættelse af Vejen fra Koldingvejen ad Svinholdt  til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Havnevæsen

Beregning af Bropenge af Cementrør

5

1899-005

 

1899

Havnevæsen

Budget samt Optagelse af et Lpn på 14.000 Kr.

22

1899-022

 

1899

Havnevæsen

Udleje af et Areal

 

 

 

1899

Havnevæsen

Regnskabet for 1898

 

 

 

1899

Havnevæsen

Vandledning under Havnebanen

159

1899-159

 

1899

Havnevæsen

Tilskud til Dampbådsfart på Fjorden

 

 

 

1899

Havnevæsen

Bevilling af Udgifter til Oprensning af Havnebassinet og Sejlløbet

221

1899-221

 

1899

Havnevæsen

Forandring af Fyret i Havnen og Opførelse af et nye Ledefyr

245

1899-245

 

1899

Havnevæsen

"Havneafgift af Lystdampyachten ""Givendoline"""

268

1899-268

 

1899

Havnevæsen

Decisioner til Antegnelserne til Regnskabet for 1897

 

 

 

1899

Havnevæsen

Budget for 1900

348

 

 

1899

Havnevæsen

Levering af Brosten uden Licitation

 

 

 

1899

Havnevæsen

Rente af Lån i Vejle Bys og Amts Sparekasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Indfødsret

Modelsnedker Neumann

 

 

 

1899

Indfødsret

Holger O.P. Chr. Fisbek

 

 

 

1899

Indfødsret

Skomagermester Carl Albert Eduard Tegge

297

1899-297

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Industri - Håndværk - Landbrug

Oprettelse af Landbrugskolonier for fattige Børn

162

1899-162

 

1899

Industri - Håndværk - Landbrug

Forandring i Fiskerivedtægten for Vejle Fjord

 

 

 

1899

Industri - Håndværk - Landbrug

Oplysninger om Landarbejdernes Forhold

 

 

 

1899

Industri - Håndværk - Landbrug

Legater for trængende Håndværkere

342

1899-342

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Jagtvæsen

Fortegnelse over Voldgiftsmænd ved Afløsning for jagtret 1898-1900

163

1899-163

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Jernbaner

Refusion af Bidrag til Vejle-Vandel Banen

 

 

 

1899

Jernbaner

Forlængelse af Vejle-Give Banen til Herning

 

 

 

1899

Jernbaner

Anlæg af Jernbaner i Syd- og Midtjylland

37

1899-037

 

1899

Jernbaner

Gasledning under Jernbanen

87

1899-087

 

1899

Jernbaner

Vandledning under Havnebanen

159

1899-159

 

1899

Jernbaner

Vejle- Vandel Jernbaneselskab Love

265

1899-265

 

1899

Jernbaner

Kommunens Andel i Vejle-Vandel Banens Overskud

379

1899-379

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Jorder - Ejendomme

Købet af Gasværket m.v.

3

1899-003

 

1899

Jorder - Ejendomme

Købet af Amtsgården m.v.

 

 

 

1899

Jorder - Ejendomme

Andragende om Overdragelse til Brug af et rørlagt Grøfteareal ved Kirkegårdsvejen

28

1899-028

 

1899

Jorder - Ejendomme

Fiskeriet i Mølledammen ved Mølleåen

29

1899-029

 

1899

Jorder - Ejendomme

"Grænsen mellem Kommunens Skov pg ""Østjyske Bryggeriers"" Ejendom i Nørreskoven"

45

1899-045

 

1899

Jorder - Ejendomme

Grøfteareal mellem Matr.nr. 44 og 45 ved Kirkegårdsvejen

48

1899-048

 

1899

Jorder - Ejendomme

Grøftearela mellem Matr.nr. 44a og 43b m.fl. Ved Kirkegårdsvejen

49

1899-049

 

1899

Jorder - Ejendomme

Andragende fra 30te Skyttekreds om Benyttelsen af et Jordstykke til Skydeøvelser

53

1899-053

 

1899

Jorder - Ejendomme

De Byfoges- og Byskriverembedet tidligere tillagter Jorder

60

1899-060

 

1899

Jorder - Ejendomme

Omdannelse af det gamle Sygehus

84

1899-084

 

1899

Jorder - Ejendomme

Købet af Parceller af Nørreskoven samt Mølholm Mølle

 

 

 

1899

Jorder - Ejendomme

Tilbud om Køb af Matr.nr. 20 af Engene

155

1899-155

 

1899

Jorder - Ejendomme

Tilbus om salg til Kommunen af Ejendommen Husnummer 4 i Klostergade

156

1899-156

 

1899

Jorder - Ejendomme

Dræning af Matr.nr. 3 af Nørremarken

178

1899-178

 

1899

Jorder - Ejendomme

Andragende om Tilvejebringelse af en Plads til Tøjtørring

 

 

 

1899

Jorder - Ejendomme

Andragende fra Logerne Jacob Molay og Sunrise om Afgivelse af Jord til et Alderdomshjem

 

 

 

1899

Jorder - Ejendomme

Andragende fra Postbud Chr. Petersen om Nedsættelse af Lejeafgift

207

1899-207

 

1899

Jorder - Ejendomme

Magelæg med Vejle Trælasthandel

 

 

 

1899

Jorder - Ejendomme

Bortfjernelse af Bygningen over for Springvandet i Nørreskoven

261

1899-261

 

1899

Jorder - Ejendomme

Kapital hidrørende fra salg af Byfogedembedets Embedsjorder

287

1899-287

 

1899

Jorder - Ejendomme

Andragende fra fabrikant Steensen om Ophævelse af et ved et tidligere Salg til ham taget Forbehold

 

 

 

1899

Jorder - Ejendomme

Salg af et Grundstykke til Fabrikant Steensen

 

 

 

1899

Jorder - Ejendomme

Tilbus fra H. Thomsen om Køb af en Englod af Mølholms Mølle

321

1899-321

 

1899

Jorder - Ejendomme

Tilbud fra Karetmager G. Winther om Køb af en Jordlod af Mølholms Mølle

322

1899-322

 

1899

Jorder - Ejendomme

Køb afArealer ved Kirkegården

 

 

 

1899

Jorder - Ejendomme

Grøftearealet ved Korsgade

 

 

 

1899

Jorder - Ejendomme

Lejeafgift ag Amtsgården

394

1899-394

 

 

 

 

 

 

 

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Vejle Landsogns Bidrag til Købstaden

9

1899-009

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Afholdelse af Udvalgets Møder

16

1899-016

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Andragende om Eftergivelse af Renten af Lånet til Teatret

26

1899-026

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Regnskabet for 1897

89

1899-089

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Bidrag til Vejle Amtsrepartitionsfond

 

 

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Andragende fra Beboerne på Ømkulerne om Fritagelse for Hundeafgift

95

1899-095

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Opkrævningen af Brændevinsafgiften

127

1899-127

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Andragende fra O.V. Skanderup omg Eftergivelse af Erstatning for en nedkørt Lygtepæl

170

1899-170

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Bidrag til Amtsskolefonden

 

 

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Alderdomsunderstøttelses-Regnskabet for 1898

 

 

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Kapital hidrørende fra salg af Byfogedembedets Embedsjorder

287

1899-287

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Relaksation fra Bikubens Pant af Matr.nr. 207c af Engene mv.

 

 

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Budgetbehandling

331

1899-331

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Lejeafgift af Amtsgården

394

1899-394

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Andragende om Fritagelse for at erstatte en nedkørt Lygtepæl

 

 

 

1899

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Decision til Antegnelserne for Regnskabet for 1898

 

 

 

 

 

webtopgrafik