År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1900

Alderdomsunderstøttelse

Oversigt for 1899

154

1900-154

 

1900

Alderdomsunderstøttelse

Forandret Affattelse af Loven om Alderdomsunderstøttelse

211

1900-211

 

1900

Alderdomsunderstøttelse

Alderdomsunderstøttelses-Regnskabet for 1899

256

1900-256

 

1900

Alderdomsunderstøttelse

Sygepleje

330

1900-330

 

1900

Alderdomsunderstøttelse

Snedker Mathiasens Anbringelse på et Alderdomsasyl

369

1900-369

 

1900

Arbejderforhold

Forsikring af Kommunens Risioko ved Slagning af Stenskærver

6

1900-006

 

1900

Arbejderforhold

Udførelse af Kommunens Kørsel

33

1900-033

 

1900

Belysningsvæsen

Anbrungelse af en Lygte på Møllestien

11

1900-011

 

1900

Belysningsvæsen

Gasværksbestyrerens Pensionsforhold

66

1900-066

 

1900

Belysningsvæsen

Forhøjelse af Gaspriserne

83

1900-083

 

1900

Belysningsvæsen

Andrangende fra Beboerne på Beridderbakken om Nedlægning af Gasledning og Anbringelse af en Gaslygte

144

1900-144

 

1900

Belysningsvæsen

Andragende fra Vejle Elektricitetsværk om Tilladelse til Udvidelser

266

1900-266

 

1900

Belysningsvæsen

Andragende fra Beboere på Fredensgade om Gadens belysning

267

1900-267

 

1900

Belysningsvæsen

Andragende fra to Husejere på Grejsdalsvejen om Nedlægning af Gasledning til deres Ejendomme

268

1900-268

 

1900

Belysningsvæsen

Andragende fra Husejere i Flegborg om Gadebelysning

 

 

 

1900

Belysningsvæsen

Anbringelse af to Lygter ved det offentlige Slagtehus

287

1900-287

 

1900

Belysningsvæsen

Magelæg med Gasværket

307

1900-307

 

1900

Belysningsvæsen

Forbedring af Belysningen af Nørrebrogade

372

1900-372

 

1900

Belysningsvæsen

Forbedring af belysningen i Klubgården

373

1900-373

 

1900

Belysningsvæsen

Andragende om Anbringelse af Lygter på Koldingvej og Ømkulerne

374

1900-374

 

1900

Brandvæsen

Inddeling af Byen i to Skorstensfejerdistrikter

86

1900-086

 

1900

Brandvæsen

Brandinspektørstillingen

120

1900-120

 

1900

Brandvæsen

Sag angående Erstatning for formentlig Ødelæggelse af Krudttårnet af Krudt

 

 

 

1900

Byens Grænser

Indlemmelse af Landdistrikter

187

1900-187

 

1900

Byens Grænser

Ny Byggegrundsgrænse

 

 

 

1900

Bygningsvæsen

Andragende om Eftergivelse af en Bøde for Overtrædelse af Bygningsloven

19

1900-019

 

1900

Bygningsvæsen

Overbygning af Mølleåen ved D. Friis' Ejendom

220

1900-220

 

1900

Byrådet

Subskriptionsindbydelse på Skildring af Købstædernes Liv

17

1900-017

 

1900

Byrådet

Forslag til Forandring af Vedtægt for Styrelsen af de kommunale Anliggender i Vejle Købstad

 

 

 

1900

Byrådet

Forslag om samling og Trykning af Reglementer, Instrukser m.v.

 

 

 

1900

Byrådet

Forretningsordenen for Byrådet

 

 

 

1900

Byrådet

"""Andkaffelse af Skriftet """"Dansk Købstadsstyrelse"""""""

289

1900-289

 

1900

Byrådet

Byrådssekretærstillingen

367

1900-367

 

1900

Byrådet

Byrådsmedlem Peschardts Mandatnedlæggelse

395

1900-395

 

1900

Byrådet

Afholdelse af en Festlighed Nytårsaften

 

 

 

1900

Skadelige dyr

Oldenborrer

50

1900-050

 

1900

Skadelige dyr

Rotter

270

1900-270

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Embeds- og Bestillingsmænd ved Slagtehuset

32

1900-032

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Andragende fra Professor Krarup om Afsked

40

1900-040

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Refusion af et Retsvidnes Vikarudgifter

68

1900-068

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Andragende fra Stadsingeniøren om Fritagelse for at være Brandinspektør og Bygningsinepktør

120

1900-120

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Kæmneren Udnævnelse til Branddirektør

184

1900-184

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Andragende fra Arrestforvarer Kjersmejer om Afsked

222

1900-222

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Andragende fra patruljebetjent Schou om Afsked

223

1900-223

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Distrikts-jordemoderstillingen

281

1900-281

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Opsynsmand ved Receptionslokalet

284

1900-284

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Andragende om Ansættelse af en Kommunelæge

 

 

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Andragende fra Bademester Sørensen om Lønningsforhøjelse

290

1900-290

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Ansættelse af Inspektør Hutzens Embedsbolig til Pensionsefterretning

315

1900-315

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Sekretær for Skatteligningskommissionen

316

1900-316

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Beskikkelse af ny Distriksjordemoder

334

1900-334

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Patruljebetjent Schous Enkes Pension

337

1900-337

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Besættelse af Arrestforvarerposten

338

1900-338

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Havnefoged Gylding (Lønningstillæg)

340

1900-340

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Havneingeniør Petersen (Gratiale)

341

1900-341

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Byrådssekretærstillingen

361

1900-361

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Ansættelse af en ny Politiassistent

367

1900-367

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Beskikkelse af ny Reservejordemoder

371

1900-371

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Nye Politibestillingsmænd

381

1900-381

 

1900

Embedsmænd - Bestillingsmænd

Andragende fra Kirkebud Bertelsen om Lønningsforhøjelse

 

 

 

1900

Erstatningsspørgsmål

Andragende fra baneformand P. Didriksen

67

1900-067

 

1900

Erstatningsspørgsmål

Sag angående Erstatning for formentlig Ødelæggelse af Krudttårnet af Krudt

 

 

 

1900

Erstatningsspørgsmål

Erstatningskommission i Anledning af Kantonnementsøvelse

 

 

 

1900

Fattigvæsen

Arbejdsmand Norups Fattighjælp

31

1900-031

 

1900

Fattigvæsen

Andragende fra forhenværende Lygtetænder Claus Nielsen om Eftergivelse af fattighjælp

58

1900-058

 

1900

Fattigvæsen

Andragende fra Ølhandler Johan Nielsen om Eftergivelse af Fattighjælp

71

1900-071

 

1900

Fattigvæsen

Marie Hansens Ophold på Gl. Bakkegård

88

1900-088

 

1900

Fattigvæsen

Andragende fra Blikkenslager P.Th. Petersen om Eftergivelse af Fattighjælp

89

1900-089

 

1900

Fattigvæsen

Andragende fra Arbejdsmand A. Thomsen om Eftergivelse af fattighjælp

90

1900-090

 

1900

Fattigvæsen

Andragende fra Former H.E. Petersen om Eftergivelse af Fattighjælp

91

1900-091

 

1900

Fattigvæsen

Beretning om Tilsyn med Plejebørn

98

1900-098

 

1900

Fattigvæsen

Oversigt for Året 1899

154

1900-154

 

1900

Fattigvæsen

Andragende fra Skomager A. Høyer om Eftergivelse af Fattighjælp

180

1900-180

 

1900

Fattigvæsen

Cirkulære angående Understøttelse til Søfolk

244

1900-244

 

1900

Fattigvæsen

Forbedring af Fattiggårdens Bygninger

245

1900-245

 

1900

Fattigvæsen

Andragende fra Kurvemager L.F. Jensen om Eftergivelse af Fattighjælp

296

1900-296

 

1900

Fattigvæsen

Sygepleje

330

1900-330

 

1900

Fiskeri

Forandring i Vedtægten

76

1900-076

 

1900

Folketælling

Stats-Folketælling

 

 

 

1900

Folketælling

Kommunal-Folketælling

324

1900-324

 

1900

Forsikringsvæsen

Forsikring af Kommunens Risioko ved Slagning af Stenskærver

6

1900-006

 

1900

Forskellige

Diverse

Div

1900-div

 

1900

Gader - Veje

Andragende fra Beboere på Møllestien om dennes Istandsættelse og Anbringelse af en Lygte

11

1900-011

 

1900

Gader - Veje

Kommunens Kørsel

33

1900-033

 

1900

Gader - Veje

Regulering af Vejen forbi Elektricitetsværket

34

1900-034

 

1900

Gader - Veje

Grejsdalsvejen Udvidelse

 

 

 

1900

Gader - Veje

Bidrag til Landevejsudgifter

62

1900-062

 

1900

Gader - Veje

Vedelgades Brolægning og Overtagelse af Kommunen

72

1900-072

 

1900

Gader - Veje

Vedtægt angående Overtagelse og Anlæg af Gader og Veje samt vandløb

77

1900-077

 

1900

Gader - Veje

Andragende om Anbringelse af Cementfliser på Fredericiagade

 

 

 

1900

Gader - Veje

Overtagelse af Vedelsgade

 

 

 

1900

Gader - Veje

Stade for Fiskehandlere

116

1900-116

 

1900

Gader - Veje

Brolægning af en Gade på Amtsgårdsterrænet og eventuelt af Vissingsgades Forlængelse

153

1900-153

 

1900

Gader - Veje

Reglement for Droskekørsel

161

1900-161

 

1900

Gader - Veje

Holdeplads for kapervogne

162

1900-162

 

1900

Gader - Veje

Kørsel i Skridt

199

1900-199

 

1900

Gader - Veje

Nye Gadenavne

208

1900-208

 

1900

Gader - Veje

Anskaffelse af en Vandvogn

 

 

 

1900

Gader - Veje

Amtsrådets Delegerede ved Forhandling om Arbejder ved Landevejsgader

255

1900-255

 

1900

Gader - Veje

Andragende fra tre Beboere i Flegborg om Gadens Brolægning og Istandsættelse

 

 

 

1900

Gader - Veje

Gangbroen ved Havnebroen

299

1900-299

 

1900

Gader - Veje

Istandsættelse af Broen ved Lossepladsen

 

 

 

1900

Gader - Veje

Istandsættelse af Vejle fra Romshule til Renovationsvognenes Stadeplads

 

 

 

1900

Gader - Veje

Andragende om Kommunens Overtagelse ad Bleggaardsgade

326

1900-326

 

1900

Gader - Veje

Ørstedsgades Istandsættelse og Regulering

352

1900-352

 

1900

Gader - Veje

Andragende om Forbedring af Gadeforholdene i Nørrebrogade

372

1900-372

 

1900

Gader - Veje

Brogades Overtagelse af Kommunen

 

 

 

1900

Havnevæsen

Andragende fra Beboere på Møllestien om dennes Istandsættelse og Anbringelse af en Lygte

4

1900-004

 

1900

Havnevæsen

Ny Havne- og Brotakst

5

1900-005

 

1900

Havnevæsen

Budget for 1900

44

1900-044

 

1900

Havnevæsen

Levering af Grus uden Licitation

 

 

 

1900

Havnevæsen

Regnskab 1899

 

 

 

1900

Havnevæsen

Dampbådsfarten på Fjorden

142

1900-142

 

1900

Havnevæsen

Lejemål med Weber og Freiesleben

151

1900-151

 

1900

Havnevæsen

Oprensning af Sejlløbet

247

1900-247

 

1900

Havnevæsen

Lønningstillæg til Havnegogden

340

1900-340

 

1900

Havnevæsen

Gratiale til Havneingeniøren

341

1900-341

 

1900

Havnevæsen

Budget for 1901

 

 

 

1900

Havnevæsen

Regnskab for 1898

 

 

 

1900

Indfødsret

Cirkulære angående Meddelelse af dansk Indfødsret

110

1900-110

 

1900

Indfødsret

Malermester J.J. Jepsen

178

1900-178

 

1900

Indfødsret

Skomagermester O.C. Sunden

 

 

 

1900

Industri - Håndværk - Landbrug

Smitsomme Sygdomme hos Husdyrene

 

 

 

1900

Industri - Håndværk - Landbrug

Opgivelse om Udbytte af Høsten

382

1900-382

 

1900

Jernbaner

Navnet på Vejle-Give Banens Station i Vejle

46

1900-046

 

1900

Jernbaner

Udvalg i Anledning af Lovforslag angående Forlængelse af Vejle-Give Jernbanen samt angående Banegårdsforholdene

87

1900-087

 

1900

Jernbaner

Valg af et Medlem til Bestyrelsen af Vejle-Give Jernbaneselskab

147

1900-147

 

1900

Jernbaner

Valg af et Medlem til Driftsbestyrelsen for Vejle-Vandel Jernbaneselskab

148

1900-148

 

1900

Jernbaner

Valg af Repræsentant ved Vejle-Give Jernbaneselskabs Generalforsamling

 

 

 

1900

Jernbaner

Valg af et Jernbaneudvalg

 

 

 

1900

Jernbaner

Regulering af Jernbaneoverkørslen ved Ørstedsgade

352

1900-352

 

1900

Jorder - Ejendomme

Køb af nogle Arealer ved den nye Kirkegård

10

1900-010

 

1900

Jorder - Ejendomme

Magelæg af Arealer ved Vedelsgades Fortsættelse

18

1900-018

 

1900

Jorder - Ejendomme

Salg af en Parcel fra Matr.nr. 207a af Engene

 

 

 

1900

Jorder - Ejendomme

Ejendomsret til Byfoges- og Byskriverembedets Ejendomskapital hidrørende fra Salg af Jorder

 

 

 

1900

Jorder - Ejendomme

Administrationsbygningen

102

1900-102

 

1900

Jorder - Ejendomme

Slagtehuset

121

1900-121

 

1900

Jorder - Ejendomme

Køb af Matr.nr. 292e af Bygrundene og Matr.nr. 83b af Engene

 

 

 

1900

Jorder - Ejendomme

Lejemål af et Areal på Havnepladsen

151

1900-151

 

1900

Jorder - Ejendomme

Tilbygninger til Udhusene i Skovridergården

 

 

 

1900

Jorder - Ejendomme

Byggearbejder ved Søndermarksskolen

217

1900-217

 

1900

Jorder - Ejendomme

Forespørgsel om Køb af Mølholms Mølle

306

1900-306

 

1900

Jorder - Ejendomme

Magelæg mellem Gasværkets Grunde og Arealer tilhørende Naboejerne

307

1900-307

 

1900

Jorder - Ejendomme

Berigtigelse af Grænserne for Matr.nr. 71a m.fl.

 

 

 

1900

Jorder - Ejendomme

Administration af Kommunens Ejendomme bag Rådhuset

 

 

 

1900

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Eftergivelse af Renten for 1899 af Lånet til Teatret

8

1900-008

 

1900

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Fordeling af Købstædernes Fællesudgifter m.v. i 1898

 

 

 

1900

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Regnskabet over Kommunens Indtægter og Udgifter i 1898

 

 

 

1900

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Forskud til Afholdelse af Delinkventomkostninger

145

1900-145

 

1900

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Statskassens Bidrag til Udgifter ved Husdyrs smitsomme Sygdomme

 

 

 

1900

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Forskud til Bestridelse af Udbetalinger af Underholdningsbidrag

200

1900-200

 

1900

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Bidrag til Amtsskolefonden

213

1900-213

 

1900

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Alderdomsunderstøttelses-Regnskabet for 1899

256

1900-256

 

1900

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Spørgsmål om Indbetaling af betinget Vederlag for en til Vejle Amts Avineslagteri skænket Grund

 

 

 

1900

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Behandling af Budget for 1901

323

1900-323

 

1900

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Patruljebetjent Schous Enkes Pension

337

1900-337

 

1900

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Decision til Kommuneregnskabet for 1899

385

1900-385

 

1900

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Renten af Lånet til Vejle Teater

393

1900-393

 

1900

Kassevæsen - Regnskabsvæsen

Aktietilskud til Sønder-Omme Plantage

 

 

 

1900

Kirkelige Forhold

Oprettelse af et residernede kapellani

 

 

 

1900

Kirkelige Forhold

Oprettelse af et residernede kapellani

 

 

 

1900

Kirkelige Forhold

Køb af Arealer ved den nye Kirkegård

10

1900-010

 

1900

Kirkelige Forhold

Opførelse af et nyt Ligkapel

95

1900-095

 

1900

Kirkelige Forhold

Ligvognskørsel og Ligbæring

167

1900-167

 

1900

Kirkelige Forhold

Kirkebud-stillingen

 

 

 

1900

Købstadsforeningen

Valg af Bestyrelsesmedlemmer m.m.

60

1900-060

 

1900

Købstadsforeningen

Foreningens Regnskab

61

1900-061

 

1900

Købstadsforeningen

Oplysninger om den kommunale Valgret

113

1900-113

 

1900

Købstadsforeningen

Repræsentantskabsmøde

305

1900-305

 

 

 

webtopgrafik