År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1900

Lån

Renten af Lån til Fyns Stifts Sparekasse

16

1900-016

 

1900

Lån

Kirkelån

95

1900-095

 

1900

Landsognet

Ordning af Landsognets kommunale Forhold

188

1900-188

 

1900

Museet

Museets Samlinger

82

1900-082

 

1900

Musik

Tre Andragender som Udførelsen af den offentlige Musik i 1900

 

 

 

1900

Myndighedsbevillinger

Kolonialkommis Er.R. Eriksen

179

1900-179

 

1900

Myndighedsbevillinger

Slagtersvend M.E. Rosendahl

 

 

 

1900

Myndighedsbevillinger

Handelskommis W.B. Joost

 

 

 

1900

Myndighedsbevillinger

Bagersvend N.A. Ladegaard

 

 

 

1900

Myndighedsbevillinger

Bandagistmedhjælper P.A. Martin

 

 

 

1900

Næringsvæsen

Stade for Fiskehandlere

116

1900-116

 

1900

Næringsvæsen

Lukketid for Beværtningssteder

 

 

 

1900

Næringsvæsen

Dispensation for Næringsloven for en i Bayern født Person

 

 

 

1900

Næringsvæsen

Forening af Borgserskab som Skrædder ned Borgerskab som Detaillist

 

 

 

1900

Næringsvæsen

Foreninge af Borgerskab som Købmand med Borgerskab som Skomager

 

 

 

1900

Politivæsen

Stade for Fiskehandlere

116

1900-116

 

1900

Politivæsen

Andragende fra Patruljebetjentene om Betaling for Dagtjeneste

119

1900-119

 

1900

Politivæsen

Reglement for Droskekørsel

161

1900-161

 

1900

Politivæsen

Holdeplads for Kapervogne

162

1900-162

 

1900

Politivæsen

Politikasseregnskabet for 1898

186

1900-186

 

1900

Politivæsen

Kørsel i Skridt

199

1900-199

 

1900

Politivæsen

Besættelse af en Reserve-patruljebetjent-plads

223

1900-223

 

1900

Politivæsen

Lukketid for Beværtningssteder

 

 

 

1900

Politivæsen

Vikariat under to Politibetjentes Sygdom

291

1900-291

 

1900

Politivæsen

Betjent Schous Enkes Pension

337

1900-337

 

1900

Politivæsen

Ansættelse af en Politiassistent

367

1900-367

 

1900

Politivæsen

Udnævnelse af nye Politibestillingsmænd

381

1900-381

 

1900

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Forhøjelse af Betaling for Arrestanters Bespisning

7

1900-007

 

1900

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Andragende fra Arrestforvarer Kjersmejer om Afsked og Ansættelse af en ny Arrestforvarer

222

1900-222

 

1900

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Regnskab for 1899-1900

 

 

 

1900

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Budget for 1901-1902

329

1900-329

 

1900

Rådhus - Tinghus - Arresthus

Besættelse af Arrestforvarer-Posten

338

1900-338

 

1900

Renovationsforhold

Vejen til renovationsvognenes Stadeplads

 

1900

Renovationsforhold

Renovationsmændenes Nytårsgratiale

400

1900-400

 

1900

Sessionsvæsen - Udskrivningsvæsen

Afgivelse af Heste og Vogne i 1900

12

1900-012

 

1900

Sessionsvæsen - Udskrivningsvæsen

Valg af Medlemmer til at tiltræde Sessionen

249

1900-249

 

1900

Skatter - Afgifter

Andrande fra 18. dankse Landmandsforsamling om Fritagelse for Vareafgift

4

1900-004

 

1900

Skatter - Afgifter

Fordeling af Justitsråd H.C. Thorkilsens Skat

13

1900-013

 

1900

Skatter - Afgifter

Enkefru Guldmanns Skattesag

45

1900-045

 

1900

Skatter - Afgifter

Bidrag fra Aktieselskaber, Banker og Sparekasser

 

 

 

1900

Skatter - Afgifter

Eftergivelse af Brændevinsafgift (S. Laursens Enke)

190

1900-190

 

1900

Skatter - Afgifter

Fastsættelse af Brændevinsafgiften

214

1900-214

 

1900

Skatter - Afgifter

Forandring af Købmand F.C. Peschardts Skatteansættelse

237

1900-237

 

1900

Skatter - Afgifter

Andragende om Fritagelse for eller Nedsættelse af Brændevinsafgift

251

1900-251

 

1900

Skatter - Afgifter

Andragende om Fritagelse for eller Nedsættelse af Brændevinsafgift

332

1900-332

 

1900

Skatter - Afgifter

Andragende om Fritagelse for eller Nedsættelse af Brændevinsafgift

362

1900-362

 

1900

Skatter - Afgifter

Andragende om Fritagelse for eller Nedsættelse af Brændevinsafgift

363

1900-363

 

1900

Skatter - Afgifter

Andragende om Fritagelse for eller Nedsættelse af Brændevinsafgift

364

1900-364

 

1900

Skatter - Afgifter

Andragende om Fritagelse for eller Nedsættelse af Brændevinsafgift

365

1900-365

 

1900

Skatter - Afgifter

Fordeling af Dyrlæge Clausens Skat

 

 

 

1900

Skatter - Afgifter

Fordeling af Justitsråd H.C. Thorkilsens Skat

359

1900-359

 

1900

Skatter - Afgifter

Fordeling af Direktør F. Møllers Skat

377

1900-377

 

1900

Skatter - Afgifter

Fordeling af Forretningsfører G.J. Graaes Skat

 

 

 

1900

Skolevæsen - Latin- og Realskolen

Skolens Bestyrer

40

1900-040

 

1900

Skolevæsen - Latin- og Realskolen

Tilskud af Sorø Akademis Midler

112

1900-112

 

1900

Skolevæsen - Latin- og Realskolen

Valg af to Medlemmer til Forstanderskabet

146

1900-146

 

1900

Skolevæsen - Latin- og Realskolen

Besættelse af en Friplads

252

1900-252

 

1900

Skolevæsen - Latin- og Realskolen

"Instilling om Oprettelse af ""Professor Krarups Friplads"""

253

1900-253

 

1900

Skolevæsen - Latin- og Realskolen

Moderation i Betalingen for Lærer og Klokker Sindings Søn

282

1900-282

 

1900

Skolevæsen - Latin- og Realskolen

Professor Krarups Legat

355

1900-355

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Andragende fra Lærerinde Frk. Bagger om Afsked

41

1900-041

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Benyttelse af Teknisk Skoles Lokaler

79

1900-079

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Besættelse af 2 Lærerembeder og 3 Timelærerindepladser

107

1900-107

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Uddeling af Foghske Legater og nogle Fripladser

108

1900-108

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Ydelse af Statstilskud til Skolefondene

 

 

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Undervisningsplaner for Vejle Købstads offentlige Skolevæsen og Vejle Søndermarksskole

143

1900-143

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Ansættelse af et større Antal Timelærere og Timelærerinder

218

1900-218

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Anddragende fra Timelærer Chr. Christensen om Udredelse af Vikariat-Omkostninger

225

1900-225

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Skoleinspektørens Rejse med det Øjemed at bese nye Skolebygninger m.v.

226

1900-226

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Udbetaling af Statens Tilskud til Læreres og Lærerinders Løn

317

1900-317

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Oprettelse af et nyt Lærerembede ved Søndermarksskolen

325

1900-325

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Andragende fra konstitueret Lærer Chr. H. Christensen om fast Ansættelse

327

1900-327

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Benyttelse af Borgerskolens Sløjdlokaler uden for Skoletiden

342

1900-342

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Andragende fra Pottemager HP Carslen omSkolegang for Børn fra Vindingland

343

1900-343

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Andragende fra Lærer SJ Asmussen om fast Ansættelse

 

 

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Skemata til Beregning af Tjenestealder m.m.

353

1900-353

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Andragende fra Lærer SJ Asmussen angående hans Anceinnitetsberegning

357

1900-357

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Besættelse af Pladsen som Andenlærer ved Søndermarksskolen

384

1900-384

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Skemata til Fortegnelse over Skoleforsømmelser

 

 

 

1900

Skolevæsen - Borger- og Friskolen - Søndermarksskolen

Skoleplan-Sagen samt Ansættelse af Timelærere og Timelærerinder

399

1900-399

 

1900

Skolevæsen - Pigeskolerne

Besættelse af ledige Pladser i Fru Basts Skole

155

1900-155

 

1900

Skolevæsen - Forskellige skoler

Bidrag til Amtsskolefonden

212

1900-212

 

1900

Skolevæsen - Forskellige skoler

Tilskud til Teknisk Skole

 

 

 

1900

Skovene

Salg af et Skovareal

 

 

 

1900

Skovene

Spildevandsledning over Matr.nr. 207a

96

1900-096

 

1900

Skovene

Tilbygning til Skovridergaarden

 

 

 

1900

Skovene

Vejen til renovationsvognenes Stadeplads

 

 

 

1900

Skovene

Besåningsarbejder i Vejle Nørreskov

322

1900-322

 

1900

Skovene

Andragende fra Skovrider Høgsbro om Procenter af Salgsbeløbet fra Planteskolen

328

1900-328

 

1900

Sundhedsvæsen

Indførelse af Slagtetvang og Kødkontrol

15

1900-015

 

1900

Sundhedsvæsen

Valg af et Medlem af Sundhedskommissionen

168

1900-168

 

1900

Sundhedsvæsen

Bekendtgørelse om Kontrol med indført Kød og Reglement for Benyttelsen af Slagtehusets Kølehus

171

1900-171

 

1900

Sundhedsvæsen

Statskassens Bidrag til Udgifter ved Husdyrs smitsomme Sygdomme

 

 

 

1900

Sundhedsvæsen

Valg af et Medlem til Oversundhedskommissionen

177

1900-177

 

1900

Sundhedsvæsen

Betaling for Kontrol over Vejle Amts Svineslagteri

184

1900-184

 

1900

Sundhedsvæsen

Kloakering af en Grøft langs banelinien

 

 

 

1900

Sundhedsvæsen

Andragende fra Slagterforeningen om Ændringer i Regulativer for Slagtehuset

 

 

 

1900

Sundhedsvæsen

Andragende om Udnævnelse af en Dyrlæge til Kontrol med de af Slagter K. Andersen til Eksport slagtede Kreaturer

 

 

 

1900

Sundhedsvæsen

Desinfektionsmidler for Jordemødre

336

1900-336

 

1900

Sundhedsvæsen

Vederlag til Distriktsjordemodere for at holde sig med Jordemoderinstrumenter

345

1900-345

 

1900

Sygehuset

Den offentlige Desinfektion

47

1900-047

 

1900

Sygehuset

Regnskab for 1898-99

80

1900-080

 

1900

Sygehuset

Regnskab ved Opførelsen af en 3. Sygehusafdeling

81

1900-081

 

1900

Sygehuset

Omkostningerne ved Omdannelsen af det gamle Sygehus

102

1900-102

 

1900

Sygehuset

Undersøgelse af Forholdene på Sygehusets Epidemiafdeling

212

1900-212

 

1900

Sygehuset

Forhøjelse af Betalingen for Patienter

260

1900-260

 

1900

Sygehuset

Budget for 1901-1902

356

1900-356

 

1900

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Regnskab for 1899

 

 

 

1900

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Budget for 1901-1902 m.v.

354

1900-354

 

1900

Udstykningsforhold

Berigtigelse af Grænserne for Matr.nr. 71a m.fl.

1900

Udstykningsforhold

Udstykning af Matr.nr. 169a

392

1900-392

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Danmarks Afholdsforening

14

1900-014

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Fælleorganisationens Bibliotek

48

1900-048

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

De Fattiges Kasse

49

1900-049

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Hjemmet for Vanføre

85

1900-085

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Marie Hansens Ophold på Gl. Bakkegård

88

1900-088

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Arbejdernes Sygekasseforening

114

1900-114

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Afholdsselskaber og Loger

152

1900-152

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Frelsens Hær

169

1900-169

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Ormslev Børnehjem

216

1900-216

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Andragende fra Jens Johannes Iversen om Understøttelse til hans Datters Lægebehandling

224

1900-224

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Metodistmenighedens Sygeplejeforening

261

1900-261

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Skanderborg og Omegns Børnehjem

262

1900-262

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Vejle Folkebogssamling

263

1900-263

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Menighedssygeplejeforeningen i Vejle

286

1900-286

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Vejle og Omegns Husflidsforening

303

1900-303

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Udvalget for foredrag for Arbejdere

 

 

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Sygeplejerskerne Nielsen og Jensen

330

1900-330

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Teknisk Skole

333

1900-333

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Knud Kemps Ophold på de Kellerske Anstalter

358

1900-358

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Anbringelse af Snedker Mathiasen på et Alderdomsasyl

369

1900-369

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Frelsens Hærs Fattig- og Sygepleje

379

1900-379

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Sønder-Omme Plantage

 

 

 

1900

Understøttelser og Andragender derom

Danmarks Afholdsforening

396

1900-396

 

1900

Valg

Valg af Forligsmægler

74

1900-074

 

1900

Valg

Valg af et Medlem af Sundhedskommissionen

168

1900-168

 

1900

Valg

Valg af Forligsmægler

170

1900-170

 

1900

Valg

Valg af et Medlem af Oversundhedskommissionen

177

1900-177

 

1900

Valg

Valg af Valgbestyrelse til Skatteligningskommissionsvalg

201

1900-201

 

1900

Valg

Valg af Repræsentant ved Vejle-Give Jernbaneselskabs Generalforsamling

 

 

 

1900

Valg

Valg af et Udvalg til at fremme Kommunens Jernbaneinteresser

 

 

 

1900

Valg

Landstingsvalg

 

 

 

1900

Valg

Valg af 2 Medlemmer til at tiltræde Sessionen

249

1900-249

 

1900

Valg

Beskikkelse af Søretsmedlemmer

368

1900-368

 

1900

Valg

Valg af Medlemmer til Bestyrelsen for de Fattiges Kasse

370

1900-370

 

1900

Valg

Valg af et nyt Byrådsmedlem

395

1900-395

 

1900

Vandløb

Vedtægt om Vandløb

77

1900-077

 

1900

Vandløb

Flytning af en Kloakledning ved Nørrebrogade

84

1900-084

 

1900

Vandløb

Vandsynsforretning angående Spildevandsledning over Matr.nr. 207a

96

1900-096

 

1900

Vandløb

Andragende fra Chr. Hindborg om at måtte anbringe Vinduer ud mod et offentligt Vandløb

141

1900-141

 

1900

Vandløb

Kloakering af en Grøft langs banelinien

 

 

 

1900

Vandløb

Overbygning af Mølleåen

220

1900-220

 

1900

Vandløb

Tillæg til Regulativet for Sønderåen og Omløbsåen

283

1900-283

 

1900

Vandløb

Vandsynsforretning i Aneldning af Ombygning af Broer

 

 

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Vejle Mørtelfabrik om en Vandanboring og om Nedsættelse af Vandafgift

100

1900-100

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra A. Nielsen om Nedsættelse af Vandafgift

101

1900-101

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Vejle Bolte- og Møtrikfabrik om at erholde Vand til Dampmaskinen

135

1900-135

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Fabriksbestyrer Winkel om anboring af Vandledningen

136

1900-136

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra A. Christensen om Vand til Overrisling af et Vindue

137

1900-137

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Anbringelse af en 10 Tommers Afspærringsventil og 6 Tommers ditto fra Vandledningernes henholdsvis ved Vedlesgades Forlængelse og ud for Tønnesgade

 

 

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Ejerne af Matr. 44 af Engene om Anbringelse af e 2 Tommers Vandledning

163

1900-163

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Murer Palm om at måtte tage Vand fra Kokkens Kilde til en Bygning

164

1900-164

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Andragende om Autorisation som Vand- og Gasmester

227

1900-227

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Farver H. Jensen om Fritagelse for Afgift af Vand til Næringsbrug

228

1900-228

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Fotograf Frk. Boldsen om Fritagelse for Afgift af Vand til Næringsbrug

243

1900-243

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Brødrene Brincker, Hammerværket, om Vand fra Vandledningen

288

1900-288

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Barber Jacobsen om en Anboring af Vandledningen

298

1900-298

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Udvidelse og Forbedring af Købstadens Vandforsyning

 

 

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Andragende fra Fabrikant Steensen om Vand til Fabriksbrug

 

 

 

1900

Vandværk - Vandforsyning

Overslag over Afgift af Vand til Næringsbrug for 1901

 

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik