År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1901

Pensionsvæsen

Pensionering af Latin- og Realskolens Bestyrer og Lærere

5

1901-005

 

1901

Pensionsvæsen

Pensionering af Arrestforvarer Didriksen

31

1901-031

 

1901

Plejebørn

Beretning fra Tilsynet for 1900

 

 

 

1901

Politivæsen

Politikasseregnskabet for 1899

 

 

 

1901

Politivæsen

Ledige Droskestader

104

1901-104

 

1901

Politivæsen

Vognmand H. Petersen frataget Ret til et Droskestade

104

1901-104

 

1901

Politivæsen

Andragende fra Patrouillebetjentene om personligt Løntillæg

139

1901-139

 

1901

Politivæsen

Ansættelse af en Sundhedsbetjent

296

1901-296

 

1901

Politivæsen

Andragende om Tilladelse til at forhandle Havesager på Torvet d. 24. og 31. December

393

1901-393

 

1901

Politivæsen

Politikasseregnskabet for 1900

 

 

 

1901

Råd-, Ting- og Arresthus

Overslag for 1902-03

310

1901-310

 

1901

Råd-, Ting- og Arresthus

Regnskabet for 1900-1901

 

 

 

1901

Receptionslokalet

Overslag for 1902-03

370

1901-370

 

1901

Renovationsforhold

Nytårsgratiale til Renovationsarbejderne

 

 

 

1901

Renovationsforhold

Nedlæggelse af en Losseplads i Nærheden af det offentlige Slagtehus

172

1901-172

 

1901

Renovationsforhold

Bortførsel af Natrenovation fra Lille Bjerggade

271

1901-271

 

1901

Renovationsforhold

Udførsel af Natrenovationen fra Odinsgade

290

1901-290

 

1901

Renovationsforhold

Renovations - Opsynsmandens Stilling

296

1901-296

 

1901

Renovationsforhold

Vandklosetter

 

 

 

1901

Renovationsforhold

Forlængelse af Kontrakterne med Renovationsentreprenørerne

 

 

 

1901

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Afgivelse af Heste og Vogne

 

 

 

1901

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Valg af 2 Medlemmer til at tiltræde Sessionen

 

 

 

1901

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Afgivelse af Heste og Vogne

413

1901-413

 

1901

Skatter og Afgifter

Frivillig Beskatning af Aktieselskaber, Banker og Sparekasser

2

1901-002

 

1901

Skatter og Afgifter

Fordeling af Købmand Aarøes Skat

 

 

 

1901

Skatter og Afgifter

Fordeling af Justitsråd Thorkilsen Skat for 2. Halvar 1900

225

1901-225

 

1901

Skatter og Afgifter

Fordeling af Justitsråd Thorkilsen Skat for 1901

 

 

 

1901

Skolevæsen A. Latin-og Realskolen

Bestyrerens og Lærernes Pensionering efter Kommunens Pensionsregiment

5

1901-005

 

1901

Skolevæsen A. Latin-og Realskolen

Tilskud af Sorø Akademis Midler

128

1901-128

 

1901

Skolevæsen A. Latin-og Realskolen

Andragende fra Politibetjent Nielsen, Hørup, om Fritagelse for at betale resterende Skolepenge for hans afdøde Søn

137

1901-137

 

1901

Skolevæsen A. Latin-og Realskolen

Ansættelse af en ny Matematiklærer

167

1901-167

 

1901

Skolevæsen A. Latin-og Realskolen

Uddeling af ”Skolens Fripladser”

236

1901-236

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Skoleplanen (se tillige under Arkiv Nr. 9, pag 47, 58, 63)

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Ansættelse af Hans Rasmus Hansen Dalsgaard som Timelærer

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Forskellige Læreres og Lærerinders Stilling og Lønforhold

9

1901-009

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Opførelse af en ny Skolebygning

10

1901-010

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Slagteriarbejder Rasmus Therkelsen om, at hans Søn må blive udskreven af Borgerskolen for at overføres til Metodistsamfundets Skole

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Ledige Embeder som Timelærer og Lærerinder

30

1901-030

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Indretning af Skolelokaler i den gamle Amtsgård

31

1901-031

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Bekendtgørelse angående ledige Embeder

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Overenskomst med Skoleinspektøren angående Fraflytning af hans Lejlighed i Friskolen

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Uddeling af Foghs Legat og Besættelse af Fripladser i Realafdelingen

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Niels Jensen, V. Ørum, om at hans Datter, Hilda Jensen, optages i Kommuneskolen

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Optagelse af Tømrermester Erik Hansens Datter i Realafdelingen

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Gymnastiklærer Madsens Datter får Friplads i Realafdelingen

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Ansættelse af Ordenslærere og en Ordenslærerinde

175

1901-175

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer, cand. theol. S. J. Asmussen får fast Ansættelse

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Gymnastiklærer Madsen andrager om Tilskud i Anledning af Deltagelse i et Instruktionskursus i Gymnastik

210

1901-210

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Beregning af Skolepenge for Drengen Edvard Iversen i Hover Sogn

230

1901-230

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lønning til en Vikar for Læreren ved Søndermarksskolen under dennes Indkaldelse til Militærtjeneste

243

1901-243

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende om Moderation i Skolepenge for Elev i Borgerskolen Daniel Jensen

248

1901-248

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af Lærer Vistisens tidligere Embede

273

1901-273

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Vikar for Lærerinde Frk. Kirkelund (se også Arkiv-Nr. 344)

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Fru Koeds Ansættelse som Vikar

344

1901-344

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af Legatpladser

 

 

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Indstilling angående et Lærerinde- og et Timelærerindeembede

353

1901-353

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Regulativ for Skoleinspektøren

355

1901-355

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Cirkulære angående Skoledirektionens Kompetence

396

1901-396

 

1901

 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Lærer G. Halvorsen om Fritagelse for at tilbagebetale et Beløb på 266 Kr., som han har oppebåret for meget i Gage

412

1901-412

 

1901

 C. Pigeskoler

Besættelse af en halv Friplads i Frk. Michelsens Skole

 

 

 

1901

 C. Pigeskoler

Besættelse af Fripladser i Fru Basts og Frk. Michelsens Skoler

 

 

 

1901

Skovene

Ordning af Forholdene ved Pilkebakken

309

1901-309

 

1901

Skovene

Opførelse af en Ajlekumme ved Skovriderboligen

346

1901-346

 

1901

Skovene

Andragende om Forhøjelse af Skovriderens Brændselsdeputat

347

1901-347

 

1901

Skovene

Andragende om et Beløb til Skovrideren i Anledning af hans Deltagelse i nogle af Skovforeningen foranstaltede Prøver

348

1901-348

 

1901

Slagtehuset, det offentlige

Indtægten af Talg og Fedt

60

1901-060

 

1901

Slagtehuset, det offentlige

Vandafgiften

60

1901-060

 

1901

Slagtehuset, det offentlige

Oversigt over Indtægter og Udgifter samt over Veterinærkontrollen i 1900

94

1901-094

 

1901

Slagtehuset, det offentlige

Assistenten, Dyrlæge Clausen, andrager om Gageforhøjelse

174

1901-174

 

1901

Slagtehuset, det offentlige

Ændring i Slagtetiden

287

1901-287

 

1901

Slagtehuset, det offentlige

Spørgsmål om Nedlæggelse af Bestillingen som Opsynsmand

288

1901-288

 

1901

Sundhedsvæsen

Ansættelse af en Sundhedsbetjent

296

1901-296

 

1901

Sundhedsvæsen

Vandklosetter

 

 

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Distriktslæge Schleisner optaget som Medlem af Bestyrelsen for Menighedssygeplejeforeningen

 

 

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Forandring i Sygehusreglementet angående smitsom Hjernerygmarvsbetændelse

55

1901-055

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Beretning fra Sygehuset for 1900

75

1901-075

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Sygehusregnskabet

 

 

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Udarbejdelsen af et nyt Sygehusreglement

159

1901-159

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Skrivelse fra Byrådsmedlemmer angående Besættelsen af Posten som Sygehusforvalter

278

1901-278

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Andragende fra Menighedssygeplejeforeningen om Tilskud

325

1901-325

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Andragende fra Metodistmenighedens Sygeplejeforening om Tilskud

349

1901-349

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Vederlag til Sygeplejerskerne A. Nielsen og K. Hansen samt Distriktslæge Schleisner for Sygehjælp til Alderdomsunderstøttede og Fattige og for Kontrol hermed

 

 

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Overslag over Sygehusets Indtægter og Udgifter i 1902-03

372

1901-372

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Forandringer ved Opvarmningen af Vand på Sygehuset

399

1901-399

 

1901

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Valg af en Delegeret til Bestyrelsen

 

 

 

1901

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Kasseregnskabet for 1900-01

 

 

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Methodistmenighedens Dagskole

 

 

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Udvalget for fattige Børns Bespisning i Methodistkirken

 

 

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Vejle Amts Landboforening

 

 

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

De samvirkende Totalafholdsselskaber og Loger

 

 

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Arbejdernes Sygekasseforening

 

 

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Hjemmet for Vanføre

 

 

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Vejle Gymnastikforening

168

1901-168

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Ormslev Børnehjem

 

 

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Vejle Amts Skytteforforenings 30. Kreds

 

 

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Frelsens Hær

202

1901-202

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Kristelig Forening for vildfarende Børns Redning

246

1901-246

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Håndværkssvendenes Rejse- og Sygeforening

258

1901-258

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Viborg Fængselsselskab

260

1901-260

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Det danske Hedeselskab

269

1901-269

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Skanderborg og Omegns Børnehjem

277

1901-277

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse

279

1901-279

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Vejle Folkebogsamling

292

1901-292

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Folkeuniversitetsforeningen

298

1901-298

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Arbejdsmand Steffen Jensens Søn

300

1901-300

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Redningshjemmet for forførte Piger i Aarhus

304

1901-304

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Menighedssygeplejeforeningen

325

1901-325

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

De fattiges Kasse

328

1901-328

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Methodistmenighedens Sygeplejeforening

349

1901-349

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

De danske Plejehjemsforeninger

363

1901-363

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Methodistmenighedens Dagskole

364

1901-364

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Udvalget for Afholdelse af Foredrag for Arbejdere

366

1901-366

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Husflidsforeningen for Vejle By og Omegn

368

1901-368

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Frelsens Hær

369

1901-369

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Horsens Fængselsselskab

388

1901-388

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Foreningen af jydske Landboforeninger

394

1901-394

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Teknisk Skole

395

1901-395

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Skovarbejder Mads Jensens Enke

407

1901-407

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Skanderborg og Omegns Børnehjem

 

 

 

1901

Understøttelser og Tilskud samt Andragender derom

Danmarks Afholdsforening

418

1901-418

 

1901

Sundhedsvæsen

Veterinært Tilsyn med Slagter Knud Andersens Slagteri

 

 

 

1901

Valg og Valgklager

Valg af Medlem til Fattigudvalget

 

 

 

1901

Valg og Valgklager

Valg af Medlem til Bestyrelsen for Aktieselskabet Sdr. Omme Plantage

 

 

 

1901

Valg og Valgklager

Valg af Medlemmer til Bestyrelsen for Friboligen

 

 

 

1901

Valg og Valgklager

Valg af Medlem til Bestyrelsen for Vejle Amts Alderdomsforsørgelseskasse

 

 

 

1901

Valg og Valgklager

Valg til Rigsdagen, Cirkulære herom fra Indenrigsministeriet

 

 

 

1901

Valg og Valgklager

Valg af en Delegeret til Bestyrelsen for Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

 

 

 

1901

Valg og Valgklager

Udskrivning af Folketingsvalg og Valg af Valgbestyrelse

 

 

 

1901

Valg og Valgklager

Behandling af Klager vedrørende Rigsdagsvalglisterne

 

 

 

1901

Valg og Valgklager

Valg af en kommunal Revisor

 

 

 

1901

Valg og Valgklager

Valg af Jordboniteringsmand

 

 

 

1901

Valg og Valgklager

Valg af Jordboniteringsmand

327

1901-327

 

1901

Valg og Valgklager

Valg af Medlemmer af en Taksationskommission

415

1901-415

 

1901

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem af Valgbestyrelsen for 10. Landstingskreds

416

1901-416

 

1901

Valg og Valgklager

Valg af Retsvidner

420

1901-420

 

1901

Valg og Valgklager

Valg af Snefogder

421

1901-421

 

1901

Valg og Valgklager

Valg af Vandsynsmænd

422

1901-422

 

1901

Vandløb

Kloakering af Grøften langs Jernbanen fra Strandgade til Kirkegaardsvejen

63

1901-063

 

1901

Vandløb

Afholdelse af en Vandsynsforretning i Anledning af, at forskellige Broer trænge til Ombygning

 

 

 

1901

Vandløb

Vandsynsforretning i Anledning af Mølholmsbækkens Oprensning og Vedligeholdelse

115

1901-115

 

1901

Vandløb

Subskriptionsindbydelse på en ny Udgave af Vandløbsloven med Anmærkninger

 

 

 

1901

Vandløb

Kloakering af en Grøft ved Odinsgade

 

 

 

1901

Vandløb

Vandløbsforhold i den af Enkefru Petersen købte Eng

 

 

 

1901

Vandløb

Lovforslaget om lukkede Spildevandsledninger

187

1901-187

 

1901

Vandløb

Nedlægning af større Rør i Vandløbet fra Slagtehuset til Omløbsåen

 

 

 

1901

Vandløb

Tilskud til en Bro mellem Brogade og Vardevej

 

 

 

1901

Vandløb

Rørlægning af Mølholmsbækken

249

1901-249

 

1901

Vandløb

Stadsingeniørens Konstitution som Vandsynsmand

 

 

 

1901

Vandløb

Rørlægning af Vandløbet forbi Sportspladsen

274

1901-274

 

1901

Vandløb

Andragende fra Beboerne i Korsgade om Kloakering af en Grøft

 

 

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Fastsættelse af Jernbanernes Vandafgift

 

 

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Fastsættelse af Fabrikant Steensens Vandafgift

20

1901-020

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Stine Dupont i Kirkeby Skov om at måtte anbore Vandledningen

24

1901-024

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Forbedring af Vandværket ved Anlæg af en Pumpestation m. v.

 

 

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Vandafgiften af Slagtehuset

60

1901-060

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende om Fritagelse for Vandafgift fra Vejle Dampvaskeri

70

1901-070

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Beboerne i Bleggaardsgade om en forbedret Vandforsyning

116

1901-116

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende om Nedsættelse i Vandafgiften fra Vejle Cementvarefabrik

117

1901-117

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende om Nedsættelse fra Vejle Cementtagstensfabrik

 

 

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Forslag fra Stadsingeniøren om en Forbedring af Vandforsyningen i den sydlige Del af Byen

116

1901-116

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Mekaniker P. Petersen om Autorisation som Vandmester

125

1901-125

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Bagermester E. Lissau om Tilskud til en Vandledning til hans Ejendom på Langelinie

127

1901-127

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Værkfører V. Gottlieb om Autorisation som Vandmester og Forslag om at bemyndige Vandværksudvalget til at dispensere fra Bestemmelsen om Benyttelsen af de autoriserede Vandmestre

206

1901-206

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Anboring af Ledningen til Epidemihuset

208

1901-208

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Købmand Joh. Seidel om Tilbagebetaling af Vandafgift

229

1901-229

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Anboring af en Vandledning på Nordvestvej

 

 

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Vandforsyningen i Lille Bjerggade og Kiddesvej

 

 

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Vandforsyningen i Nørrebrogade

255

1901-255

 

1901

Vandværket og Vandforsyningen

Forslag til Afgift af Vand til Næringsbrug

311

1901-311

 

 

 

webtopgrafik