År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1904

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Eventuel Udskrivning af Heste og Vogne

 

 

 

1904

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Valg på 2 Medlemmer til at tiltræde Sessionen

 

 

 

1904

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Opstaldning og Slagtning af Kreaturer til Troppernes Forsyning under Kantonnementet

 

 

 

1904

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Nedsættelse af en Indkvarteringskommission

 

 

 

1904

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Nedsættelse af en Erstatningskommission i Anledning af Kantonnementsøvelserne

 

 

 

1904

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Afgivelse af Heste og Vogne i Tilfælde af Udskrivning

 

 

 

1904

Skatter og Afgifter

Fordeling af Købmand M. V. Wegegeners Skat

16

1904-016

 

1904

Skatter og Afgifter

Finansministeriets Vejledning til Anvendelse af Loven om Indkomst- og Formueskat til Staten

34

1904-034

 

1904

Skatter og Afgifter

Beslutning om at opkræve de ældre, på faste Ejendomme hvilende Statsskatter

45

1904-045

 

1904

Skatter og Afgifter

Honoraret til Vurderingsmændene for Vurderinger til Ejendomsskyld

50

1904-050

 

1904

Skatter og Afgifter

Vedtægten for Ligning af personlig Kommuneskat

56

1904-056

 

1904

Skatter og Afgifter

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Tidspunktet for den årlige Skattelignings Foretagelse

57

1904-057

 

1904

Skatter og Afgifter

Andragende fra Beboere af Nørreskoven om Fritagelse for at svare Hundeafgift

69

1904-069

 

1904

Skatter og Afgifter

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående forskellige Skemaer til Skatteangivelse for Selskaber

 

 

 

1904

Skatter og Afgifter

Skatteligningskommissionens Benyttelse af Byrådssalen

105

1904-105

 

1904

Skatter og Afgifter

Fordeling of Teglværksejer Harders Skat

107

1904-107

 

1904

Skatter og Afgifter

Ordning af Skatteopkrævningen

123

1904-123

 

1904

Skatter og Afgifter

Instruks for Skatteopkræveren

181

1904-181

 

1904

Skatter og Afgifter

Skatteopkræverens Kaution

195

1904-195

 

1904

Skatter og Afgifter

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående eventuelle Forandringer i Skattevedtægten og Loven om den kommunale Beskatning

 

 

 

1904

Skatter og Afgifter

Købstadforeningens Forhandlinger om kommunal Ejendomsskyld

224

1904-224

 

1904

Skatter og Afgifter

"Cirkulære fra""Fællesforeningen af jydske Grundejerforeninger"" om Ikke-Indførelse af kommunal Ejendomsskyld"

 

 

 

1904

Skatter og Afgifter

Andel i Skatten af A/S. H. Steensens Margarinefabrik

 

 

 

1904

Skatter og Afgifter

Andragende fra Veile Bomuldsspinderier om Nedsættelse af Afgiften af Vand til Næringsbrug

 

 

 

1904

Skatter og Afgifter

Forskellige Aktieselskabers Beskatning

 

 

 

1904

Skatter og Afgifter

Fordeling af A/S. Bøgeager Teglværks Skat

 

 

 

1904

Skatter og Afgifter

Fordeling of A/S. Veile Bomuldsspinderiers Skat

 

 

 

1904

Skatter og Afgifter

Fordeling af Stationsforstander Edsbergs Skat

 

 

 

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Pedellens Lønforhøjelse

65

1904-065

 

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Beregning af Lærerpersonalets Anciennitet

66

1904-066

 

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Friplads til Frøken Ida Kemp

110

1904-110

 

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Vikariat for Lærer, cand. phil. Olesen 20, 23

122

1904-122

 

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Tilskud af Sorø Akademis Midler

140

1904-140

 

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Spørgsmål om, hvorvidt Lønnen for Overtimer fremtidig skal betales månedsvis og forud

159

1904-159

 

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Skoleplanen

 

 

 

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Besættelse af ledige Fripladser

 

 

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Fast Ansættelse af Lærer Dalsgaard samt Lærerinderne Christine Petersen, Margrethe Petersen og Fanny Jansen

28

1904-028

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Vikariat i Anledning of Lærerinde Frk. A. Jørgensens Sygdom

29

1904-029

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelsen af det ved Frk. A. Jørgensens Afgang ledigblevne Embede

29

1904-029

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Vikariat for Lærerinde Frk. K. Wibert

58

1904-058

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Vikariat for Lærerinde Frk. O. Petersen

59

1904-059

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Oprettelse af 2 Timelærer- og 2 Timelærerindepladser

63

1904-063

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Frk. Thyra Skous faste Ansættelse

 

 

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Frk. Ellen Hansens Lønforhøjelse

82

1904-082

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af ledige Fripladser og Legatpladser

 

 

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Spørgsmål om Oprettelse af et Lærerbibliotek og et Discipelbibliotek på Friskolen

129

1904-129

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Timelærerinde Frk. Freieslebens Afgang fra Skolen

142

1904-142

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Optagelse af Elev Thora Møller i Realafdelingen

147

1904-147

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Ane Bolette Nielsens faste Ansættelse

158

1904-158

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Bekendtgørelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet angående Tjenestealderberegningen for Lærere og Lærerinder

184

1904-184

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Optagelse af Elev Margrethe Basse i Realafdelingen

186

1904-186

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af 3 Timelærerindepladser

194

1904-194

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Skolerådsbeslutning angående Vikartjeneste

214

1904-214

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Udbetaling af 975 Kr. til teknisk Selskab i Anledning af, at nogle Lokaler i teknisk Skole have været benyttede til Undervisning af Kommuneskolens Elever

219

1904-219

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Timelærerinde Frk. Musk's Afgang fra Skolen

227

1904-227

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Skolebudets Cyklehold

236

1904-236

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Maria Nissens faste Ansættelse

241

1904-241

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af 3 Timelærerindepladser

250.

1904-250

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Kathrine Nielsens faste ansættelse

 

 

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Frk. Ellen Hansens Uddannelse som Kokkenlærerinde

 

 

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Benyttelse af Gymnastiklokale

 

 

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Frk. Marie Kirkelunds faste Ansættelse

 

 

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Pedel R. Jørgensen om Lønningsforhøjelse

 

 

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer G. P. Halvorsens Tjenestealder

 

 

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Rasmine Kirstine Margrethe Petersens Tjenestealder

 

 

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Andragende fra Garveriarbejder Hans Sørensen, Grejsdalen, om Tilladelse for hans Datter til at nyde Undervisning i Kommuneskolen

 

 

 

1904

Skolevæsen - B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Vikariat for Lærerinde, Frk. Christine Petersen

 

 

 

1904

 C. Pigeskoler

Forhøjelse af tilskudet til Fru Bast skole

54

1904-054

 

1904

 C. Pigeskoler

Forhøjelse af Tilskudet til Frk. Seligmanns Skole

 

 

 

1904

Skovene

Jagten i Skovene, jfr. 307

 

 

 

1904

Skovene

Tilbud om Leje af Jagtretten, jfr. 307

71

1904-071

 

1904

Skovene

Opfordring fra Dansk Skovforening om at tegne Bidrag til Anskaffelse af et Maleri af den afgåede Formand for Foreningen

179

1904-179

 

1904

Skovene

Spørgsmål om Afholdelse af en Festlighed i Anledning af 400 årsdagen for Kommunens Erhvervelse af Skovene

225

1904-225

 

1904

Skovene

Skovriderens Deltagelse i et Skovbrugsmøde

231

1904-231

 

1904

Skovene

Bortleje af Jagtretten, jfr. 70 og 71

 

 

 

1904

Skovene

Andragende fra Dr. phil. Th. Lehmann om at måtte befare en Vej gennem Nørreskoven

 

 

 

1904

Slagtehuset (det offentlige)

Kølerummenes Udlejning til Slagterforeningen

169

1904-169

 

1904

Slagtehuset (det offentlige)

Spørgsmål om Ydelse af et Gratiale til Slagtehusfunktionærerne i Anledning af Ekstraarbejde under Kantonnementsøvelserne

 

 

 

1904

Slagtehuset (det offentlige)

Andragende fra Slagterforeningen om at få anvist et Rum til Opbevaring af Huder og Skind (jfr 399)

 

 

 

1904

Slagtehuset (det offentlige)

Andragende fra Assistent Lauritzen om, at hans Fribolig erstattes med et Pengevederlag

 

 

 

1904

Slagtehuset (det offentlige)

Andragende fra Vejle Slagterforening om Anvisning af et Rum på Slagterhuset til Opbevaring af Huder og Skind (jfr. 361)

 

 

 

1904

Slagtehuset (det offentlige)

Slagterhusudvalgets Redegørelse i Anledning af en Avisartikel

 

 

 

1904

Stiftelser

Regnskab for Friboligen for trængende ældre næringsdrivende Borgere

99

1904-099

 

1904

Sundhedsvæsen

Spørgsmål om at rette en Henvendelse til Købstadforeningen i Anledning af det af Folketingsmand Krabbe fremsatte Forslag til Lov om indenrigsk Kødkontrol

19

1904-019

 

1904

Sundhedsvæsen

Deltagelse i det første almindelige danske hygiejniske Møde

 

 

 

1904

Sundhedsvæsen

Indførelse af Trikinundersøgelse

 

 

 

1904

Sundhedsvæsen

Afholdelse af Udgifterne ved Desinfektion af en Lejlighed, der har været beboet af en tuberkuløs Patient

 

 

 

1904

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m,

Spørgsmål om Opførelse af et nyt Epidemihospital

 

 

 

1904

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m,

Sygehusregnskabet for 1902-03

 

 

 

1904

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m,

Andragende fra Sygeplejerske Cecilie Ernst om Pension

 

 

 

1904

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m,

Nyt Sygehusreglement (jfr. 188)

119

1904-119

 

1904

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m,

Andragende fra Menighedssygeplejeforeningen om Tilskud

176

1904-176

 

1904

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m,

Nyt Sygehusreglement (jfr. 119)

188

1904-188

 

1904

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m,

Spørgsmål om Udvidelse af Epidemiafdelingen på Sygehuset

189

1904-189

 

1904

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m,

Årsberetning fra Sygehuset for 1903

200

1904-200

 

1904

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m,

Gennemførelse af Foranstaltninger til Modarbejdelse af Smitteoverføring på Sygehuset

 

 

 

1904

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m,

Overslaget over Indtægter og Udgifter ved Sygehuset i 1905-06

 

 

 

1904

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m,

Andragende fra 2 Sygekasser om en Forandring i det nye Sygehusreglement

 

 

 

1904

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m,

Tilskud til Arbejdernes Sygekasseforening

 

 

 

1904

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m,

Andragende om fri Lægebefordring for de på Søndermarken boende Medlemmer af den statsanerkendte Sygekasse

 

 

 

1904

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m,

Sygehusregnskabet for 1903-04

 

 

 

1904

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Kasseregnskabet for 1903-04

202

1904-202

 

1904

Tvangsarbejdsanstalten ved Horsens

Overslaget for 1905-06

 

 

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Vognmand Niels Chr. Petersen om Understøttelse i Anledning af hans datters Sygehusophold

12

1904-012

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra kristelig Forening til vildfarende Børns Redning om Tilskud

33

1904-033

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Danmarks Afholdsforening

35

1904-035

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra de Fattiges Kasse

37

1904-037

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Håndværkssvendenes Rejse? og Sygeforening

48

1904-048

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Skanderborg og Omegns Børnehjem

49

1904-049

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra ”De danske Våbenbrødre”

73

1904-073

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Fængselshjælpen

95

1904-095

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Frelsens Hær

131

1904-131

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Veile Afholdsforening af 17. April 1879

132

1904-132

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra ”Hjemmet for Vanføre”

157

1904-157

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Sygekassen for næringsdrivende Borgere

161

1904-161

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Foreningen til lovordnet Udryddelse af Rotter i Danmark

162

1904-162

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Menighedssygeplejeforeningen

176

1904-176

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Folkeuniversitetsforeningen om Støtte til Oprettelse af et Bibliotek med Læsestue

182

1904-182

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra ”De samvirkende Afholdsorganisationer i Vejle”

190

1904-190

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Ormslev Børnehjem

243

1904-243

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra det danske Hedeselskab

 

 

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Vejle Folkebogsamling

 

 

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra ”De hjemløses Venner”

 

 

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Himmelbjerggården

 

 

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Horsens Fængselsselskab

 

 

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Udvalget for Afholdelse af Foredrag for Arbejdere

 

 

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Danmarks Afholdsforening

 

 

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Arbejdernes Sygekasseforening

 

 

 

1904

Understøttelser, Tilskud samt Andragender derom

Andragende fra Skanderborg og Omegns Børnehjem

 

 

 

1904

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem af Kredsbestyrelsen for Veile Amt under Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse

6

1904-006

 

1904

Valg og Valgklager

Valg på et Medlem af Valgbestyrelsen for 10. Landstingskreds

21

1904-021

 

1904

Valg og Valgklager

Valg på Medlem af Driftsbestyrelsen for Vejle-Vandel Banen

77

1904-077

 

1904

Valg og Valgklager

Valg på Medlem af Bestyrelsen for Vejle-Give Jernbaneselskab

78

1904-078

 

1904

Valg og Valgklager

Valg af Hegnsynsmænd

84

1904-084

 

1904

Valg og Valgklager

Behandling af Klager over Valglisterne til Rigsdagen

 

 

 

1904

Valg og Valgklager

Valg af et Medlem af Veile Amts Skoleråd

141

1904-141

 

1904

Valg og Valgklager

Valg af 2 Medlemmer til kritisk at gennemgå Havneregnskabet

 

 

 

1904

Valg og Valgklager

Valg af en Jordboniteringsmand

218

1904-218

 

1904

Valg og Valgklager

Valg af Medlemmer til en Erstatningskommission i Anledning af Kantonnementsøvelserne

 

 

 

1904

Valg og Valgklager

Valg af Medlemmer til Repræsentantskabet for Kreditforeningen af Kommuner i Danmark

 

 

 

1904

Valg og Valgklager

Valg af Snefogeder

 

 

 

1904

Valg og Valgklager

Valg af Søretsmedlemmer

 

 

 

1904

Vandløb

Kloakering af Grøften ved Danmarksgade

3

1904-003

 

1904

Vandløb

Spørgsmål om Anlæggelse af en Bro over Sønderå

 

 

 

1904

Vandløb

Spørgsmål om Anlæggelse af en Bro over Omløbsåen ved Brogade

 

 

 

1904

Vandløb

Ordning af Vandafløbsforholdene ved Arkitekt Jørgensens Ejendom

 

 

 

1904

Vandløb

Afløbsforholdene i Tønnesgade og Staldsgårdsgade

17

1904-017

 

1904

Vandløb

Afløbsforholdene ved Jagtvejen (Hviids Toft)

46

1904-046

 

1904

Vandløb

Kloakering af Grøften ved Sportspladsen

 

 

 

1904

Vandløb

Kloakering af Grøften mellem Korsgade og Vestergade

 

 

 

1904

Vandløb

Vandafløbsforholdene i Bleggårdsgade

90

1904-090

 

1904

Vandløb

Spørgsmål om Kloakering af Grøften forbi ”Café du Sport”

108

1904-108

 

1904

Vandløb

Overbygning af et rørlagt Grøfteareal ved Matr. Nr. 426 b og 418

137

1904-137

 

1904

Vandløb

Spørgsmål om Anlæggelse af 2 Gang­broer over Sønderåen ved Siden af Sønderbro

 

 

 

1904

Vandløb

Nedlæggelse af en Kloak i Kirkegaardsvej

201

1904-201

 

1904

Vandløb

Benyttelse af et rørlagt Grøfteareal ved Matr. Nr. 423

232

1904-232

 

1904

Vandløb

Fordeling af Udgifterne ved Oprensningen og Vedligeholdelsen af det for Vejle Købstad og Skibet Sogn fælles mindre off. Vandløb

 

 

 

1904

Vandløb

Vandafløbsforholdene ved Smed Petersens Ejendom paa Dæmningen

 

 

 

1904

Vandløb

Indstilling om, at Udførelse af Arbejder vedrørende Kloakledninger m. m. kun udføres af autoriserede Personer

 

 

 

1904

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra A. Hansen og C. Thorsen om Refusion af en Del af Udgifterne ved Anlæggelsen af en Vandledning til Andragernes Ejendomme

 

 

 

1904

Vandværket og Vandforsyningen

Beregningen af Afgift af Vand til Næringsbrug

 

 

 

1904

Vandværket og Vandforsyningen

Indlæggelse af Vandledning i Amtsstuefuldmægtig Møllers Ejendom

134

1904-134

 

1904

Vandværket og Vandforsyningen

Forlængelse af Vandledningen Strandgade

 

 

 

1904

Vandværket og Vandforsyningen

Anbringelse af en Udskylningshane på Vandledningen langs den nordre Havnemole

 

 

 

1904

Vandværket og Vandforsyningen

Skøde paa et Areal til Udvidelse af Vandværket i Grejsdalen

 

 

 

1904

Vandværket og Vandforsyningen

Erstatning til Købmand Fr. Lund for Skade, tilføjet ham ved Sprængning af et Vandrør

 

 

 

1904

Vandværket og Vandforsyningen

Vandledning på Vardevej og i Spinderigade

 

 

 

1904

Vandværket og Vandforsyningen

Vandledning i Ågade, se 341

 

 

 

1904

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Vejle Bomuldsspinderier om Nedsættelse af Afgiften af Vand til Næringsbrug

 

 

 

1904

Vandværket og Vandforsyningen

Nyt Regulativ for Vandværket

 

 

 

1904

Vandværket og Vandforsyningen

Instruks for Værkmesteren ved Vejle Vandværk

 

 

 

1904

Vandværket og Vandforsyningen

Smedemester C. V. Jønssons Autorisation som Vandmester

 

 

 

1904

Vandværket og Vandforsyningen

Andragende fra Beboere paa nordre Side af Vardevej om Indlægning af Vandledning

 

 

 

1904

Æresoprejsning

Mads Peter Laursen

 

 

 

1904

Æresoprejsning

Lars Pedersen

130

1904-130

 

 

 

 

webtopgrafik