År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1918

Alderdomsunderstøttelse

Opførelse af et Ligkapel ved ”De Gamles Hjem”

5

1918-005

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Køb af den Frk. Olesen tilhørende Ejendom paa Koldingvej

72

1918-072

1918-072

1918

Alderdomsunderstøttelse

Ekstra Brændselshjælp til Paste Alderdomsunderstøttede

74

1918-074

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Dyrtidstillæg til Alderdomsunderstøttede

182

1918-182

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Ansættelse af Frk. Anna Margrethe Hansen som Sygeplejerske på ”De Gamles Hjem”

211

1918-211

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Anvisning af Resttilskud fra Statskassen til Alderdomsunderstøttelse

 

 

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Anvisning af Statstilskud til Alderdomsunderstøttelse

 

 

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Dyrtids- og Brændselshjælp til de Alderdomsunderstøttede

381

1918-381

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Fastsættelse af Anciennitet for Sygeplejerske Anna Margrethe Hansen ved ”De Gamles Hjem”

402

1918-402

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Fastsættelse af Pension til Sygeplejerske Enkefru Møller

468

1918-468

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Fast Ansættelse af Sygeplejerske Fru Katrine Ræhrup Jensen

468

1918-468

 

1918

Alderdomsunderstøttelse

Ansættelse af Fru Bennebæk

468

1918-468

 

1918

Arbejdsanvisningskontorerne

Overslag for Arbejdsanvisningskontorerne i Amtets 3 Købstæder for 1918-19

53

1918-053

1918-053

1918

Arbejdsanvisningskontorerne

Overenskomst vedr. Arbejdsanvisningskontorerne i Vejle Amt

162

1918-162

 

1918

Arbejdsanvisningskontorerne

Fordeling af Fællesudgifterne til Driften af Arbejdsanvisningskontorerne i Amtet

434

1918-434

 

1918

Arbejdsanvisningskontorerne

Tillæg til Bestyreren

555

1918-555

 

1918

Arbejdsløshedskasser

Kommunens Maksimal-Tilskud for 1916 -17 til anerkendte Arbejdsløshedskasser

117

1918-117

 

1918

Badeanstalter

Køb af det Badehusejer Thomsen tilhørende Badehus

253

1918-253

 

1918

Badeanstalter

Dyrtidstillæg til Bademesteren ved den mandlige Søbadeanstalt

335

1918-335

 

1918

Badeanstalter

Andragende om Tilskud fra Svømmelærerinde Frk. Harriet Gade

336

1918-336

 

1918

Badeanstalter

Genåbning af de romersk-russiske Bade

492

1918-492

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Besværing fra Malermester Johs. Jørgensen Uth ang. Overdragelsen af Malerarbejdet ved Elektricitetsværket

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Betaling for Gasforbrug ved Dyrtidskort

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Ændringer i Ordningen vedr. Aflæsning af Gas- og Elektricitetsforbruget samt Ansættelse af 3 Aflæsere

106

1918-106

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Dyrtidstillæg til Aflæsere og Opkrævere ved Gasværket

130

1918-130

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere af ømkulerne ang. Ned­læggelse af Gasledning

177

1918-177

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Besættelse af Stillingerne som Fyrbødere ved Elektricitetsværket

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Priserne paa Elektricitet i April Kvt

245

1918-245

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Overtrækstøj til Maskinpassere og Fyrbødere ved Elektricitetsværket

255

1918-255

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Godtgørelse til Gasværksbestyreren

297

1918-297

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Blikkenslager Julius Jensen om Autorisation som Vand- og Gasmester

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Anmodning fra Maskinmestrenes Forening om Forhandling ang. Dyrtidstillæg

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra H. Steensens Margarinefabrik A/S ang. midlertidig Luftledning over Horsensvejen

358

1918-358

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere på Ribevej om Indlæggelse af Gas eller Elektricitet

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Regulering af Gasprisen samt Støtte til Syge, Arbejdsløse o. 1.

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Lønforhøjelse til Kontorist Frk. Jenny Hansen

380

1918-380

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Aflæsere og Opkrævere under Belysningsvæsenet om ekstra Tillæg

395

1918-395

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Fornyelse af Opkræver Jens Jensens Kautionsforsikring

398

1918-398

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Fastsættelse af Gaspriserne fra 15. Juli

420

1918-420

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere paa Nørremarken om Installation af Gas eller Elektricitet

447

1918-447

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Anlæg til Udvinding af Benzol

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere på Enghavevej om Anbringelse af en Gaslygte

499

1918-499

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere i Linnemannsgade om Tænding af Gaslygte

500

1918-500

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Fabrikant Jacob Bundegaard om om Genopstilling af nedtagne Gas- og Elektricitetsmålere

526

1918-526

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Andragende fra Beboere paa Søndermarken om Anbringelse af Lygter

 

 

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Køb af en brugt Dampkedel til Elektricitetsværket

544

1918-544

 

1918

Belysningsvæsen (Gasværket og Elektricitetsværket)

Salg af et Parti Kokes

572

1918-572

 

1918

Biblioteket

Ekstratilskud til Dyrtidstillæg til Bibliotekaren

21

1918-021

1918-021

1918

Biblioteket

Fast Ansættelse af Bibliotekar, cand. mag. Hvenegaard-Lassen

206

1918-206

 

1918

Biblioteket

Overtagelse af Biblioteket som kommunal Institution

206

1918-206

 

1918

Biblioteket

Valg af Bestyrelse for Biblioteket

206

1918-206

 

1918

Brandvæsen

Udlejning af et Areal ved Danmarksgade til Anbringelse af Benzinbeholder

 

 

 

1918

Brandvæsen

Opførelse af en Bygning med Boliger til 6 Brandsvende

57a

 

 

1918

Brandvæsen

Anskaffelse af en Automobilsprøjt

57b

 

 

1918

Brandvæsen

Tilskud fra Købstædernes alm. Brandforsikring til Anskaffelse af en Automobilsprøjte

 

 

 

1918

Brandvæsen

Forhøjelse af Brandsvendenes Timeløn

94

1918-094

1918-094

1918

Brandvæsen

Brandinspektøren og Vicebrandinspektørens Deltagelse i Mødet i Holstebro

321

1918-321

 

1918

Brandvæsen

Betaling af Brandvæsenets Assistance ved Over­svømmelse i Dalgade

387

1918-387

 

1918

Byens Grænser

Sagen angående Indlemmelsen af Petersholm Landdistrikt

 

 

 

1918

Bygningsvæsen

Bemyndigelse til at tække et Skur med Tagpap på Vejle H Station

 

 

 

1918

Bygningsvæsen

Forlængelse af Forbudet mod Nedrivning af Bygninger

237

1918-237

 

1918

Bygningsvæsen

Indberetning fra Bygningsinspektøren

294

1918-294

 

1918

Bygningsvæsen

Andragende fra Installatør N. A. Moller Nikolajsen om Ophævelse af Forbudet om underjordiske Anlæg

 

 

 

1918

Bygningsvæsen

Justitsministeriel Skrivelse vedr. § 4 i Lov om Fastsættelse af Husleje

438

1918-438

 

1918

Bygningsvæsen

Andragender om Installation af W. C

524

1918-524

 

1918

Bygningsvæsen

Andragender om Dispensation fra Byggeloven

 

 

 

1918

Bygningsvæsen

Andragende fra Aage M. Jacobsen om Installation af W. C

565

1918-565

 

1918

Bygningsvæsen

Andragende fra Automobilejer Chr. Christensen om Tilladelse til Ombygning af Ejendom

582

1918-582

 

1918

Bygningsvæsen

Andragende fra Murermester Kaltoft om Tilladelse til Tækning med Tagpap

 

 

 

1918

Bygningsvæsen

Andragende fra Tømrermester Th. Laursen om Tilladelse til Tækning med Tagpap

 

 

 

1918

Byraadet

Andragende fra Tømrer H. J. Kaltoft om Fritagelse for Hvervet som Byrådsmedlem

271

1918-271

 

1918

Byraadet

Takskrivelse fra Portør Ludvigsens Enke

274

1918-274

 

1918

Byraadet

Konstitution under Borgmesterens Ferie

337

1918-337

 

1918

Byraadet

Byrådets Kontorlokaler

 

 

 

1918

Byraadet

Konstitution i Borgmesterens Forfald

574

1918-574

 

1918

Dyrskuet

Sagen ang. Dyrskuepladsen

397

1918-397

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Fast Ansættelse af Frk. Olga Madsen og Ansættelse af Lauritz Palm paa Kæmnerkontoret

 

 

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Ekstratilskud til Dyrtidstillæg til Bibliotekaren

 

 

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Forhøjelse af det Inspektøren ved Forsørgelsesvæsenet tilståede Forskud og Forhøjelse af Kautionsbeløbet

48

1918-048

1918-048

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Regulering af Timelønnen for samtlige timelønnede Arbejdere

88

1918-088

1918-088

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Ydelse af Salær til Skovrideren for Salg af Brænde

89

1918-089

1918-089

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Lønforhøjelse til Ligningskommissionssekretæren

91

1918-091

1918-091

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Indførelse af 8 Timers Arbejdsdag for de ved Kommunen beskæftigede Smede- og Maskinarbejdere

100

1918-100

1918-100

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Ansættelse af 3 Aflæsere af Gas- og Elektricitetsforbrug

106

1918-106

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Lønrevision for fastansatte Arbejdsmænd

123

1918-123

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Dyrtidstillæg til Aflæsere og Opkrævere ved Gasværket

130

1918-130

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Forhøjelse af Uniformsgodtgørelse til Opdagelsesbetjentene Thomsen og Sorensen

145

1918-145

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Omordning af Politiet til en ensartet Dag- og Natstyrke

 

 

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Ansættelse af Fyrbødere ved Elektricitetsværket

 

 

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Fast Ansættelse af Bibliotekar, cand. mag. Hvenegaard-Lassen

206

1918-206

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Ansættelse af Sygeplejerske Frk. Anna Margrethe Hansen

211

1918-211

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Overtrækstøj til Maskinpassere og Fyrbødere ved Elektricitetsværket

255

1918-255

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Godtgørelse til Gasværksbestyreren

297

1918-297

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Pension til Enker

312

1918-312

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Installation af Telefon til Opsynsmanden ved Grejsdalens Vandværk

353

1918-353

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Anmodning fra Maskinmestrenes Forening om Forhandling ang. Dyrtidstillæg

351

1918-351

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Andragende om Dyrtidstillæg fra Den kommunale Funktionærforening

274

1918-274

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Andragende fra Kontorist Frk. Jenny Hansen cm Lønforhøjelse

380

1918-380

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Ansættelse af Politibetjent Jacob Chr. Albrechtsen

386

1918-386

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Dyrtidstillæg til Aflæsere og Opkrævere under Belysningsvæsenet

395

1918-395

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Anciennitet for Sygeplejerske Frk. Anna Margrethe Hansen

402

1918-402

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Dyrtidstillæg til ikke-fastansatte Tjenestemænd

507

1918-507

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Valg af Medlemmer til Møde i Fredericia ang. Spørgsmålet om Revision af Løn- og Dyrtidstillæg kommunale Tjenestemænd

522

1918-522

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Lønskala fra Dansk Smede- og Maskinarbejder­Forbund

 

 

 

1918

Embeds- og Bestillingsmænd

Fremsendelse af Forslag til Overenskomst om Løn- og Arbejdsvilkår for de i Kommunens Tjeneste ansatte Medlemmer af Handels- og Kontormedhjælperforeningen

 

 

 

1918

Enkelovsudvalget

Andragende fra flere Enker i Henhold til Lov Nr. 101 af 4. Marts 1918

 

 

 

1918

Enkelovsudvalget

Anvisning af Statstilskudet til Understøttelse til Børn at Enker

 

 

 

1918

Enkelovsudvalget

Anvisning af-Forskud paa Statstilskud til Understøttelse til Børn af Enker

364

1918-364

 

1918

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Kludesamler Johannes Christensen

 

 

 

1918

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Blikkenslager H. C. A. M. Ullerslev

 

 

 

1918

Fattigvæsenet

Indfrielse af en Panteobligation tilh. den umyndiggjorte Jens Kirk Andersen

 

 

 

1918

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Rasmus Hansen

 

 

 

1918

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Arbejdsmand Georg Eriksen

 

 

 

1918

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Støberiarbejder Benjamin Petersen

 

 

 

1918

Fattigvæsenet

Forhøjelse af det Inspektøren ved Forsørgelsesvæsenet tilståede Forskud og Forhøjelse af Kautionsbeløbet

 

 

 

1918

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Arbejdsmand Thorvald Jensen

109

1918-109

 

1918

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Rebslager Niels Nielsen

110

1918-110

 

1918

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Børstenbinder Vilhelm Peter Frederiksen

220

1918-220

 

1918

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Peter Henriksen

275

1918-275

 

1918

Fattigvæsenet

Anvisning af Statstilskud ifølge Lov om Udstedelse af Hjemstedsbeviser

367

1918-367

 

1918

Fattigvæsenet

Fastsættelse af Diæter til Politibetjente, som medgives hjemsendte fattige

412

1918-412

 

1918

Fattigvæsenet

Eftergivelse af FattighjæIp for Fru Karen Kirstine Ferlev

462

1918-462

 

1918

Fattigvæsenet

Eftergivelse af FattighjæIp for Guldsmed Obbekjær

483

1918-483

 

1918

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjlp for Frk. Cathrine Lorentzen

484

1918-484

 

1918

Fattigvæsenet

Eftergivelse af Fattighjælp for Arbejdsmand Mads Peter Olesen

518

1918-518

 

1918

Fattigvæsenet

Statstilskud til Udgifterne ved Udstedelse af Hjemstedsbeviser

 

 

 

1918

Folketælling

Optagelse af Mandtal til Brug ved Uddelingen af Ernæringskort

 

 

 

1918

Folketælling

Kommunalt Mandtal

 

1918-506

 

1918

Forskelligt

C. M. Hess' Fabrikkers Kontrol med kommunale Varmeanlæg

 

 

 

1918

Forskelligt

Personalhistoriske Oplysninger om de borgerlige Rigsdagsmænd. Ved cand. mag. la Cour, Sorø

 

 

 

1918

Forskelligt

Dyrtidstillæg til Retsvidner

 

 

 

1918

Forskelligt

Anvisning af Købstadens Bidrag i 1916-17 til Vurderingsmænd m. v.

 

 

 

1918

Forskelligt

Afholdelse af et ugentligt Fedekvægmarked

 

 

 

1918

Forskelligt

Flytning af Markedspladsen

 

 

 

1918

Forskelligt

Sagen ang. Opførelse af Markedshal og Eksportstalde

 

 

 

1918

Forskelligt

Tegning af 10,000 Kr. Aktier i Aktieselskabet til Opførelse og Drift af en Markedshal med Eksportstalde

 

 

 

1918

Forskelligt

Opfordring fra Det danske aeronautiske Selkab til Etablering af kommunal Landingsplads for Luftfartøjer

 

 

 

1918

Forskelligt

Indberetning til Finansministeriet fra Arbejdernes Andels-Byggeforening

 

 

 

1918

Forskelligt

Andragende fra Vognmand Marius Ludvigsen om Part i Kommunens Kørsel

 

 

 

1918

Forskelligt

Dyrtidstillæg til Arbejdere i Licitationsskræderiet i Civiletaterne

146

1918-146

 

1918

Forskelligt

Cirkulære ang. Fremgangsmåden ved Anvisning af Statstilskud til Alderdomsunderstøttede, Understøttelse til Børn af Enker og de kommunale Hjælpekasser

167

1918-167

 

1918

Forskelligt

"Anskaffelse af Værket ""Danmarks Sociallovgivning"""

168

1918-168

 

1918

Forskelligt

Henstilling fra Malerforbundets Vejle Afdeling om Iværksættelse af Arbejde

169

1918-169

 

1918

Forskelligt

Forespørgsel fra A/S Petershaab Cementstøberi vedr. Anvendelse af Cementsten til Opførelse af Beboelseshuse

 

 

 

1918

Forskelligt

Tegning af Forsikring mod Ansvar for retsstridig Skadetilføjelse paa fremmede Personer, Dyr og Genstande

 

 

 

1918

Forskelligt

Regnskab for N. I. 0. G. T.s Fribolig i Danmarksgade

200

1918-200

 

1918

Forskelligt

Regnskab for Friboligen for trængende ældre næringsdrivende Borgere i Vejle

201

1918-201

 

1918

Forskelligt

Regnskabet for Kreditforeningen af Kommuner i Danmark for 1917

227

1918-227

 

1918

Forskelligt

Andragende fra Direktør Carl Palner, København, om Anbringelse af Gadeplakat-Tavler

 

 

 

1918

Forskelligt

Andragender om Driftslån til mindre Erhvervsdrivende indenfor Landbrug samt Handel og Håndværk

268

1918-268

 

1918

Forskelligt

Skrivelse fra Det danske Hedeselskab ang. Startning af en Kommuneplantage

276

1918-276

 

1918

Forskelligt

Beretning fra Købstædernes alm. Brandforsikring

 

 

 

1918

Forskelligt

Anbefaling for en statsgaranteret Kreditforening for mindre Købstadejendomme

370

1918-370

 

1918

Forskelligt

Tilbud paa Overtagelse af de Kommunen påhvilende Pensionsforpligtelser

 

 

 

1918

Forskelligt

Årsberetning fra Kysthospitalet ved Juelsminde

470

1918-470

 

1918

Forskelligt

Cirkulære fra A/S Dansk Pensions- og Livrenteselskab

471

1918-471

 

1918

Forskelligt

"Fremsendelse af Adresse fra ""Danskerligaen"""

516

1918-516

 

1918

Forskelligt

Forbindelsen mellem Epidemihuset og Danmarksgade

531

1918-531

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Brolægning af Jyllandsgade

 

 

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Fritagelse for Snekastning for I. C. Hartvig

 

 

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Godkendelse af optaget Syn over private Gader og Veje

 

 

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Tillæg til Snefogderne Laurs P. Andersen og Ingver Sørensen

 

 

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Forøgelse af Udgifterne ved Fortovsarbejder

 

 

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Beboere ved Gl. Ribevej om Overgang over Ribevej til Koldingvej

 

 

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Opmaaling af ikke tidligere opmålte Gader og Veje

 

 

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Forlængelse af Kappeltoft til Horsensvejen

 

 

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Udlejning af en Landevejsskråning til Grundejere paa Grejsdalsvej Nr. 75, 77, 79, 81, 83 og 85

 

 

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Opsigelse af Vejmand Hans Nielsen

176

1918-176

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Opførelse af et Redskabs- og Materialhus ved Markedspladsen

232

1918-232

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Beboerne paa Jelling vejen om Gennemførelse af en Spadseresti

 

 

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Murermester Chr. E. Christensen om Tilladelse til Overbyggelse af en Kloak

 

 

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Cyklehandler J. Jensen, Søndergade, om Tilladelse til Anbringelse af Vinduer i Bygningens Bagside mod Midtbækken

263

1918-263

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Ole Ravn, Ribevej, om Tilladelse til at benytte en Vejskråning til Havejord

264

1918-264

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Opsættelse af Stakit ved A/S Hansens mekaniske Væveri

265

1918-265

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra H. Steensens Margarinefabrik A/S om Tilladelse til Ombytning med en i Horsens Landevej liggende Dampledning

352

1918-352

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Andragende fra Tømrermester Elkjær Mathiesen om Dispensation

382

1918-382

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Klage fra Andersen & Bruuns Fabrikker over Vejle Omløbsåes Tilstand

 

 

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Sagen ang. Rørlægning af den åbne Skelgrøft mellem Matr. Nr. 71 i og 71 k

511

1918-511

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Udmeldelse af Husejer P. Worm til Snefoged

523

1918-523

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Plan over Vejanlæg på Uhrskovgaards Jord

542

1918-542

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Vejprojekt på Sofiesmindes Jorder

 

 

 

1918

Gader, Veje og offentlige Pladser

Brolægning og Kloakering m, m. af den Plads på Havnen, hvor Markedshallen agtes opført

 

 

 

1918

Havnevæsen

Forhøjelse af Skibsafgiften

 

 

 

1918

Havnevæsen

”Sammenslutningen af danske Havne” sender Medlemsfortegnelse m. m

 

 

 

1918

Havnevæsen

Overslaget for 1918-1919

 

 

 

1918

Havnevæsen

Indretning af Opholdsstue

87a

 

 

1918

Havnevæsen

Indretning af Bolig for Havnefogden og Forhandlingslokale for Udvalget

87b

 

 

1918

Havnevæsen

Dyrtidstillæg til de ved Havnen beskæftigede timelønnede Arbejdere

 

 

 

1918

Havnevæsen

Lønrevision for fastansatte Arbejdsmænd

 

 

 

1918

Havnevæsen

Regnskabet for 1917-18

343

1918-343

 

1918

Havnevæsen

Valg af Revisorer til Havnens Regnskaber

343

1918-343

 

1918

Havnevæsen

Andragende fra timelønnede Arbejdere ved Havnen om Ferie

 

 

 

1918

Havnevæsen

Forhøjelse af Havne- og Brotaksterne

408

1918-408

 

1918

Havnevæsen

Dyrtidstillæg til fhv. Fyrpasser J. Th. Hansen

410

1918-410

 

1918

Havnevæsen

Approbation af Tilbud paa Ombygning af 28 m Bolværk

 

 

 

1918

Havnevæsen

Andragende fra A/S Vejle Dampmølle om Leje af et Areal til Opførelse af en Dampmølle

431

1918-431

 

1918

Havnevæsen

Tilskud til Arbejdernes Opholdsstue

 

 

 

1918

Havnevæsen

Overenskomst med Brændselsudvalget om Leje af et Areal

493

1918-493

 

1918

Havnevæsen

Decisioner til Antegnelser til Regnskabet for 1916-1917

 

 

 

1918

Havnevæsen

Regler for Indsendelse af Regnskabet

559

1918-559

 

1918

Havnevæsen

Afgiften for Benyttelse af Banesporene

 

 

 

1918

Havnevæsen

Brolægning og Kloakering m. m. af den Plads paa Havnen, hvor Markedshallen agtes opført

 

 

 

1918

Havnevæsen

Godkendelse af Lejekontrakt med Det danske Petroleums A/S. om en ved Sønderaaen opfyldt Plads

568

1918-568

 

1918

Hjælpekassen

Ydelse af et Tilskud paa 50,000 Kr

 

 

 

1918

Hjælpekassen

Ydelse af et Tilskud paa 100,000 Kr.

 

 

 

1918

Hjælpekassen

Telefoner til HjæIpekassens Bestyrelse

 

 

 

1918

Hjælpekassen

Ydelse af et Tilskud paa 50,000 Kr.

 

 

 

1918

Hjælpekassen

Ydelse af Tilskud paa 55,823 Kr. 80 Øre

 

 

 

1918

Hjælpekassen

Anvisning af Statstilskud til Hjælpekassen

 

 

 

1918

Hjælpekassen

Anvisning af Statstilskud i H. t. Lov Nr. 162 af 7. Aug. 1914 og Lov Nr. 49 af 5. Februar 1918

 

 

 

1918

Hjælpekassen

Tilskud til Medhjælp for Formanden for Hjælpekassen i H. t. Arbejdsløshedslovens § 12

579

1918-579

 

1918

Hjælpekassen

Ydelse af Tilskud på 65,000 Kr.

583

1918-583

 

1918

Indfødsret

Lærer Laurids Eriksen Møller

 

 

 

1918

Indfødsret

Stolemager Karl Edvard Sørensen

 

 

 

1918

Indfødsret

Mekaniker G. J. P. Althoehn

 

 

 

1918

Jernbanevæsen

Anlæget af en Bane fra Holsted til Donslund

251

1918-251

 

1918

Jernbanevæsen

Valg af 2 Medlemmer til Taksationskommission vedr. Anlæg af 2. Spor fra Fredericia til Daugaard

372

1918-372

 

1918

Jernbanevæsen

Beretning for Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane

416

1918-416

 

1918

Jernbanevæsen

Anlæggelse af en Gangsti fra Skyttehuset langs Banens søndre Side

 

 

 

1918

Jernbanevæsen

Valg af et Medlem til Bestyrelsen for Vejle?Vandel-Grindsted Jernbane

474

1918-474

 

1918

Jernbanevæsen

Overenskomst ang. Niveauoverkørslerne

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Flytning af Fyld fra søndre Bakke til Skiden­engen for derved at afhjælpe den herskende Arbejdsløshed

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Udstedelse af Skøde paa Matr. Nr. 324 æ af Engene

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Iværksættelse af Vejarbejder m. m. for at afhjæIpe Arbejdsløsheden

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Opfyldning af den uopfyldte Del af Pladsen ved den nye Godsbanegård m. v. samt fortsat Opfyldning af Vinding Enge

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Afhændelse af et nedlagt Vejareal mellem Beriderbakken og Gormsgade

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Udlejning til Rebslager G. Funder af Ladebygningen ved Mølholms mølle, Engen m. v.

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Sagen ang. Køb af Matr. Nr. 173 af Vejle Købstads Bygrunde, tilh. Enkefru Skovgaards Arvinger

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Sagen ang. Salg til Købmand N. Fr. Petersen af Matr. Nr. 185 aa af Engene

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Andragende fra Arbejdsmændenes Fagforening om ekstra Bevilling til Fortsættelse af Opfyldningsarbejdet i Skidenengen

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Andragende fra Bødker P. Knoth om Erstatning for det af Væggetøj delvis ødelagte Bohave i Kommunens Ejendom, Skolegade 5

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Andragende fra J. P. Ravn, Blegbanken 16, om Køb af et Stykke Jord

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

"Sagen ang. Købet af en Del af Gaarden ""Sofiesminde"""

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Andragende fra Arbejderne ved Opfyldningsarbejderne om at få overdraget et nyt Stykke Jordarbejde

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Tilbud fra H. Steffensen, Sofiesminde, om Forpagtning af en Del af Sofiesminde

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Sagen ang. Afhændelse af en Parcel til K. F. U. K.

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Sagen ang. Afhændelse af en Parcel til H. Steensens Margarinefabrik A/S

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Salg af et Areal til Grundejere i Mølholm

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Sagen angående Salg af en Parcel af Jorde­moderlodden til Overlærer A. C. Nielsen

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Handelsmand N. Nielsens Lejemål af et Areal ved Matr. Nr. 171 b af Bygrundene

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

"Andragende fra Lejere af Havejord ved ""Sofiesminde"" om Opsætning af Hegn"

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Andragende fra Slagteriarb. Ole Th. Olesen, Gl. Havn, om Køb af Grund

293

1918-293

 

1918

Jorder og Ejendomme

"Fremsendelse af Skøde til Murermester Joh. Poulsen på en Del af den såkaldte ""Losseplads"""

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Andragende fra L. Hansen, GI. Jellingvej, om Køb af en Jordskråning

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Andragende fra P. Pedersen, Sdr. Villavej, om Køb af et Areal

426

1918-426

 

1918

Jorder og Ejendomme

Tilbud fra Orgelbygger A. Berntsen på Køb af Byggeplads på Sdr. Villavej

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Andragende fra Adjunkt Fr. Orluf om Køb af Byggegrund paa Søndermarken

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Restanceliste over Lejeafgift i Kommunens Ejendomme

429

1918-429

 

1918

Jorder og Ejendomme

Køb af de bag Rådhuset liggende 2 Ejendomme, Matr. Nr. 345 og 350 at Bygrundene

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Andragende fra Jacob Madsen, Vindingland, om Leje at et Areal

494

1918-494

 

1918

Jorder og Ejendomme

Forespørgsel fra Kommunelærer L. Chr. Aastrup om Køb af en Hjørnegrund på Sdr. Villavej

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Tilbud fra Ostehandler Frederiksen paa Køb af en Byggegrund ved Sdr. Villavej

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Køb af den Hospitalet tilh. Ejend. Matr. Nr. 12 af Engene

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Andragende fra Lærer P. Osvang om Køb af Byggegrund på Jordemoderlodden

 

 

 

1918

Jorder og Ejendomme

Andragende fra Lærer Chr. Clausen om Køb af Byggegrund på Jordemoderlodden

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Kommunens Budget for 1918-19

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Indenrigsministeriel Tilladelse til Udskrivning af Skattebeløbet for 1918-19

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning af Statstilskud til Nedsættelse af Prisen for Mælk

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Forhøjelse af Revisor P. Petersens Honorar

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Statstilskud til Forrentning af det optagne lån på 500,000 Kr

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Statstilskud til Forrentning af lån, optagne til kommunale Arbejder

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Statstilskud til Forrentning af det til Sygehusets Udvidelse optagne Lån

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Kommunens Bidrag til Vejle Amtsrepartitionsfond for 1918-19

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Kommunens Regnskab for 1916-17

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning af Statstilskudet til Understøttelse til Børn af Enker

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning af Resttilskud fra Statskassen til Alderdomsunderstøttelse

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning af Statstilskud ifl. Dyrtidsloven af 28. December 1916

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning at Resttilskud fra Statskassen til Dækning af Udgiften ifl. Dyrtidsloven af 22. December 1915

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Fastsættelse af Diæter for Rejser i Kommunens Tjeneste

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anskaffelse af en Regne- og Skrivemaskine til Kæmnerkontoret

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Oversigt over Kommunens Indtægter og Udgifter for året 1917-18

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning af Statstilskud til Alderdomsunderstøttelse

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning af Statstilskud til Hjælpekassen

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning af Statstilskud i H. t. Lov Nr. 162 af 7. August 1914 og Lov Nr 49 af 5. Februar 1918

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning af Forskud på Statstilskud til Under­støttelse til Børn af Enker

364

1918-364

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning af Statstilskud ifølge Lov om udstedelse af Hjemstedsbeviser

367

1918-367

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Kommunens Bidrag til Vejle Amtsrepartitionsfond for 1918- 19

405

1918-405

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning paa 11.240 Kr. fra Købstædernes alm. Brandforsikring

 

 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Ydelse af Forskud paa Statstilskud i H. t. Dyrtidslov Nr. 165 af 20. Marts 1918

440

1918-440

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning af 1. Rate af Statstilskud paa 9.899 Kr i H. t. Lov Nr. 85 af 15. Maj 1903

541

1918-541

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Statstilskud til Udgifterne ved Udstedelse af Hjemstedsbeviser

586

1918-586 

 

1918

Kasse- og Regnskabsvæsenet

Anvisning af Statstilskud til Forrentning af Lån

590

1918-590

 

1918

Kirkelige Forhold

Opførelse af Aftrædelsesrum paa østre Kirkegård

419

1918-419

 

1918

Kirkelige Forhold

Erklæring ang. Salget af Parcel Matr. Nr. 26 a af Vejle Kirkers Englod

 

 

 

1918

Krigssituationen

Indkøb af et Parti Kartofler og Ophævelse af Maksimalprisen

 

 

 

1918

Krigssituationen

Maksimalprisen paa Kartofler

 

 

 

1918

Krigssituationen

Befolkningens Forsyning med Mælk m. v.

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anvisning at Statstilskud på 53,665 Kr. til Nedsættelse af Prisen for mælk til Børn under 6 år

 

 

 

1918

Krigssituationen

Valg af Repræsentanter til et Møde i København om Folkekøkkeninstitutionen

 

 

 

1918

Krigssituationen

Opsamling af Køkkenaffald

 

 

 

1918

Krigssituationen

Forslag til et Præmiesystem ved Fremleje af Lejligheder

 

 

 

1918

Krigssituationen

Regler vedr. Indskrænkninger af Olieforbrug

 

 

 

1918

Krigssituationen

Fortegnelse fra Den overordentlige Kommission over forsk. under Krigen nedsatte ekstraordinære Udvalg

 

 

 

1918

Krigssituationen

Udtalelse til Indenrigsministeriet vedr. Forlængelse af Dyrtidslovene

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Murer J. L. Jacobsen, Staldgaardsgade 23, om Kommunens Støtte til en Ombygning

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Chr. Sørensen, Søgade 4, om Kommunens Støtte til en Ombygning

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Karl Jacobsen, Søgade 6, om Kommunens Støtte til en Ombygning

 

 

 

1918

Krigssituationen

Køb af Kul og Koks af Arb. Fællesorg. Brændselsforretning A/S

 

 

 

1918

Krigssituationen

Kommunikation af Resolution fra Arbejdsløse og Arb. Fællesorganisation, København

 

 

 

1918

Krigssituationen

Tælling af Kreaturbestanden samt Opgivelse af Beholdningen hos Landbrugere af Korn, Kartofler, Foderroer m. v.

 

 

 

1918

Krigssituationen

Meddelelse ang. Fremsendelse af et Kvantum Klaret

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Murermester Jens Jensen og Tømrermester E. P. Hansen om Kommunens Støtte til Opførelse af en Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Overenskomst med Forvalter Engberg om Rydning af Trærødder

 

 

 

1918

Krigssituationen

Boligkommissionen af 1916's Forslag om Støtte til private Bygherrer

 

 

 

1918

Krigssituationen

Henstilling fra Indenrigsministeriets Arbejds­udvalg om Aftagning af Mursten og Tagsten m. v.

 

 

 

1918

Krigssituationen

Cirkulære fra Indenrigsministeriet ang. overordentlig Hjælp til Arbejdsløse

 

 

 

1918

Krigssituationen

Forhøjelse af Prisen paa Koks og savet og kløvet Træ

 

 

 

1918

Krigssituationen

Dyrtidforanstaltninger efter Dyrtidslovens § 2, Nedsættelse af Priserne på Kartofler, Koks og Gas

 

 

 

1918

Krigssituationen

Slagtermestrenes skiftevise Levering af Kød og Fars til Folkekøkkenet

 

 

 

1918

Krigssituationen

Fremskaffelse af Cement

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragender om Kommunens Støtte til Opførelse af Beboelsesejendomme fra 1)Tømrermester Elkjær Mathiesen og 2) Murermester Chr. E. Christensen

 

 

 

1918

Krigssituationen

Indhegning af Oplagspladsen for Kul og Koks

 

 

 

1918

Krigssituationen

"Køb af det f. T. benyttede Pakhus ""Tivoli"""

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Murer Lynggaard-Petersen, Vesterbrogade 32, om Kommunens Støtte til Opførelse af en Bygning

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Handelsrejsende Niels Petersen, Staldgaardsgade 22, om Kommunens Støtte til Ombygning af Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Sagen ang. Tilladelse for Købmand Steffen Lunding tit at benytte en Beboelseslejlighed til Forretningslokale

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anskaffelse af 2 Kedler til Folkekøkkenet

 

 

 

1918

Krigssituationen

Fremskaffelse af Brænde og Tørv

 

 

 

1918

Krigssituationen

Udstedelse af Dyrtidsmærker a Kr. 2,50 for alle Kommunens Beboere

 

 

 

1918

Krigssituationen

Beretning fra Kommunernes Kulkontor

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Murer Anders Nielsen om Kommunens Støtte til Opførelse af en Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Anton Jensen, Grejsdalsvej, om Kommunens Støtte til Opførelse af en Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anvisning af Statstilskudet for nedsaltet Flæsk

 

 

 

1918

Krigssituationen

Tælling at Svinebestanden

 

 

 

1918

Krigssituationen

Indsendelse af Oplysninger i H. t. Dyrtidsloven at 28. December 1916

 

 

 

1918

Krigssituationen

Handelen med Læggekartofler

 

 

 

1918

Krigssituationen

Bekendtgørelse vedr. Kartoffeldyrkningen

 

 

 

1918

Krigssituationen

Forlængelse af Forbudet mod Nedrivning af Bygninger

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Beboere i Landsognet om Ligestilling med Kommunens Beboere m. H. t. Dyrtidslovene

 

 

 

1918

Krigssituationen

Cirkulære fra Brændselsudvalget ang. Reservebeholdning af Tørv

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anvisning af Bidrag fra Statskassen ifl. Dyrtidsloven af 28. December 1916

 

 

 

1918

Krigssituationen

Valg af Repræsentanter til Kommunernes Kulkontors Møde i Horsens

 

 

 

1918

Krigssituationen

Iværksættelse af Arbejde til Arbejdsløse

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anvisning af Resttilskud fra Statskasssen til Dækning af Udgift ifl. Dyrtidsloven af 22. Decbr. 1915

 

 

 

1918

Krigssituationen

Indberetning fra Huslejenævnet

 

 

 

1918

Krigssituationen

Tælling af Uld

 

 

 

1918

Krigssituationen

Fremsendelse af Regning fra M. Kastberg Andersen til Husejer Chr. E. Christensen, Koldingvej 40, for leveret Cement

 

 

 

1918

Krigssituationen

Forhøjelse af Brandforsikringen for Kommunens Ejendomme

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anskaffelse af Lastbil til Brændselsforsyningen

 

 

 

1918

Krigssituationen

Betingelserne for Modtagelse og Udlosning af tyske Kul til Statsbanerne

 

 

 

1918

Krigssituationen

Tælling af Svinebestanden

 

 

 

1918

Krigssituationen

Tilbud paa Køb af Vesterhavsfisk

 

 

 

1918

Krigssituationen

Beretning øm Folkekøkkenets Virksomhed

 

 

 

1918

Krigssituationen

Udvidelse af Folkekøkkenvirksomheden

 

 

 

1918

Krigssituationen

Afhjælpning at den stedfindende Bolignød ved Opførelse af Boliger

 

 

 

1918

Krigssituationen

Begrænsning af Forbruget af Lys og Brændsel i Butikker, Restaurationer m. v

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Murer Chr. Nielsen, Vesterbrogade, om Kommunens Støtte til Opførelse af Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anvisning af Statstilskud ifølge Dyrtidsloven

 

 

 

1918

Krigssituationen

Areal- og Kreaturtælling samt Antallet at Petroleumsmotorer til Brug ved Tærskning

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragender om Tilståelse af Driftslån til mindre erhvervsdrivende

 

 

 

1918

Krigssituationen

Forslag om kontant Tilskud til private Bygherrer, der opfører Beboelsesejendomme

 

 

 

1918

Krigssituationen

Nedsættelse af Udvalg vedr. den nye Dyrtidslov af 13. Juli

 

 

 

1918

Krigssituationen

Dyrtidsforanstaltninger i H. t Dyrtidsloven af 13. Juli 1918

 

 

 

1918

Krigssituationen

Indstilling af Medlemmer til Overnævnet i Huslejesager

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende om Tilskud til Murersvendene til Dækning af ufrivilligt Arbejdstab

 

 

 

1918

Krigssituationen

Maksimalpriser paa savet og kløvet Bøgetræ

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Vejle Slagterforening og Vejle og Omegns Svineslagteri om Forhøjelse af Maksimalpriserne

 

 

 

1918

Krigssituationen

Dyrtidsforanstaltninger for Landsognets Beboere

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Murer H. R. Ærvold om Kommunens Støtte til Opførelse af en Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Foldudbyttet af Sæd- og Høhøsten for 1918

 

 

 

1918

Krigssituationen

Valg af nye Medlemmer til Huslejenævnene, samt Fastsættelse af Vederlag

 

 

 

1918

Krigssituationen

Udbetaling af Beløb til Forbrugere, som benytter Brændsel af egen Tilvirkning

 

 

 

1918

Krigssituationen

Ydelse af Forskud paa Statstilskud i H. t. Dyrtidslov Nr. 165 af 20. Marts 1918

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Vejle Slagterforening vedr. Udbetaling af Flæskemærker

 

 

 

1918

Krigssituationen

Fastsættelse af Husleje for Forretningslokaler med og uden tilliggende Beboelse

 

 

 

1918

Krigssituationen

Anvendelse af Huslejeloven §§ 18 og 20

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Enkefru E. Melin, Enghavevej, om Bytning af Lejlighed

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra P. Sørensen, Grejsdalsvej, om Kommunens Støtte til Opførelse af en Bagbygning

 

 

 

1918

Krigssituationen

Tælling at Svinebestanden og Hvidkålsarealer

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Murermester Jens Jensen om Kommunens Støtte til Opførelse af en Ejendom

467

1918-467

 

1918

Krigssituationen

Anmodning fra Dansk Arbejdsmandsforbunds Vejle-Afdeling om Iværksættelse af Arbejde for Arbejdsløse

481

1918-481

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Malermester Hans Nielsen, Tømrermester K. P. Nielsen og Blikkenslager Carl Hansen om Kommunens Støtte til Opførelse af en Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Betingelserne for Lejemål af Lejligheder i de med Kommunens Støtte opførte Ejendomme

486

1918-486

 

1918

Krigssituationen

Afholdelse af Udgifterne ved Istandsættelse af den Enkefru Sørensen tilh. Ejendom Gl. Jellingvej 15

487

1918-487

 

1918

Krigssituationen

Sikring af Kartofler til Indbyggernes Forbrug

490

1918-490

 

1918

Krigssituationen

Forandring af Butikkernes Lukketid på Torve­dagen samt Forenings- og Selskabslokalers Lukketid

527

1918-527

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra 1) Maskinarbejder Mads Chr. Pedersen og Arbejdsmand Joh. Nielsen samt 2) Tømrer Chr. Cederholm om Kommunens Støtte til Ombygning og Opførelse  af Ejendomme

 

 

 

1918

Krigssituationen

Udsendelse og Indsamling af Spørgeskemaer ang. Boligforhold

532

1918-532

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra 1) Tømrermester P. Kjældgaard, 2) Former C. C. Thomsen og 3) A. Chr. Damsgaard om Kommunens Støtte til Opførelse af Ejendomme

534

1918-534

 

1918

Krigssituationen

Køb af Bøgetræ og Bjergfyr

535

1918-535

 

1918

Krigssituationen

Indenrigsministeriel Cirkulære ang. Ydelse af Statstilskud til Udførelse af større Arbejder, der vil afhjælpe Arbejdsløsheden, og til Bygge­foreninger

 

 

 

1918

Krigssituationen

Fortegnelse over Personer, der er tilsagt kommunal Støtte til Opførelse af Lejeboliger

569

1918-569

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Gårdejer Niels Nielsen, Vinding, om Kommunens Støtte til Ombygning af en Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Andragende fra Installatør Harder om Kommunens Støtte til Om- og Tilbygning af en Ejendom

 

 

 

1918

Krigssituationen

Gennemsnitsudbyttet af Høsten at Rodfrugter

576

1918-576

 

1918

Krigssituationen

Indenrigsministeriel Cirkulære vedr. Dyrtidstillæg til tilskadekomne

580

1918-580

 

1918

Krigssituationen

Fastsættelse af Lejeafgift for Lejligheder i Folke­køkkenbygningen

594

1918-594

 

1918

Købstadforeningen

Valg af Repræsentanter til Købstadforeningens Kuludvalgs Møde

 

 

 

1918

Købstadforeningen

Regnskabet for 1917 samt Anvisning af Kommunens Bidrag

 

 

 

1918

Købstadforeningen

Forslag til Behandling paa Årsmødet

 

 

 

1918

Lån

Optagelse af et Lån på 500.000 Kr. i A/S Vejle Bank

 

 

 

1918

Lån

Vejle Amtskommune og Vejle Købstadkommunes Optagelse af Lån på 1.535.000 Kr. i Den kommunale Lånekasse af 1914 til Udvidelse af Sygehuset

 

 

 

1918

Lån

Optagelse af Lån på 150.000 Kr. i Landbo­Spare- og Laanekassen til Køb af ”Sofiesminde” og den Frk. Olsen tilh.Ejendom på Koldingvej

 

 

 

1918

Lån

Tilbud paa Lån af ”Den midlertidige kommunale Laanekasse”

 

 

 

1918

Lån

Tilbagebetaling af Lånet 15.000 Kr. til ”Den midlertidige kommunale Laanekasse af 1914”

 

 

 

1918

Legater

"Ansøgning fra Niels Laursen, Nørremarken, om et Lån af ""Brandts Mindelegat"""

 

 

 

1918

Legater

"Regnskaberne for 1) ”Skomager L. R. Møllers Legat”, 2) Konsul og Købmand J. P. Møllers Legat, 3) ”Vejle Banks Jubilæumslegat” og 4) ""Murermester C. Christoffersens Legat"""

 

 

 

1918

Legater

Regnskaberne for 1) ”Malermester Michael Jensen Lund og Hustrus Legat”, 2) ”Christian Lauritzen Brandts Mindelegat”, 3) ”Hans Peter Windings Legat”, 4) ”Frk. Frederikke Hansens Legat”, 5) .Skibsfører P. Hansen og Hustrus Legat. Og 6) ”Linnemanns Jomfrukloster”

 

 

 

1918

Legater

Regnskabet for Det Havemannske Legat

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik