1880 Statistik

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1880

Statistik

Skrivelse fra Kommunalrevisor Bayer, hvori Byrådet anmodes om at tegne sig for Eksemplarer af en statistisk Fremstilling af Købstædernes kommunale økonomiske Stilling

39

1880-39

1880 Statistik  uden dokumenter

1880

Statistik

Skema til Udfyldning om Høstens Udfald i 1880.

webtopgrafik