1901 Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Forandring i Sygehusreglementet angående smitsom Hjernerygmarvsbetændelse

55

1901-055

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Beretning fra Sygehuset for 1900

75

1901-075

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Udarbejdelsen af et nyt Sygehusreglement

159

1901-159

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Skrivelse fra Byrådsmedlemmer angående Besættelsen af Posten som Sygehusforvalter

278

1901-278

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Andragende fra Menighedssygeplejeforeningen om Tilskud

325

1901-325

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Andragende fra Metodistmenighedens Sygeplejeforening om Tilskud

349

1901-349

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Overslag over Sygehusets Indtægter og Udgifter i 1902-03

372

1901-372

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Forandringer ved Opvarmningen af Vand på Sygehuset

399

1901-399

 

1901 Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Distriktslæge Schleisner optaget som Medlem af Bestyrelsen for Menighedssygeplejeforeningen

 

 

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Sygehusregnskabet

 

 

 

1901

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Vederlag til Sygeplejerskerne A. Nielsen og K. Hansen samt Distriktslæge Schleisner for Sygehjælp til Alderdomsunderstøttede og Fattige og for Kontrol hermed

 

 

 

 

 

webtopgrafik