1905 Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Andragende om fri Lægebefordring for de på Søndermarken boende Medlemmer af den anerkendte Sygekasse

66

1905-066

 

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Nyt Sygehusreglement

129

1905-129

 

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Valg af et Medlem af Sygehusbestyrelsen

165

1905-165

 

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Årsberetning fra Sygehuset for 1904

206

1905-206

 

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Andragende fra Sygehusinspektøren om, at hans Emolumenter må blive kapitaliserede

228

1905-228

 

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Amtsrådsmedlem J. P. Jensens Valg til Revisor af Sygehusregnskaberne for 1904-05

344

1905-344

 

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Bevilgelse af 10,000 Kr. til Sygehusets Drift

399

1905-399

 

1905 Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v uden dokumenter

1905

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Sygehusets Overslag for 1906-07

 

 

 

 

 

webtopgrafik