1918 Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v. uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Forslag til Pensionering for de på Sygehuset ansatte Sygeplejersker

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Sagen ang. Udvidelse af Vejle Amts og Bys Sygehus

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Vejle Amtskommune og Vejle Købstadkommunes Optagelse af Lån på 1.535,000 Kr. i Den kommunale Lånekasse af 1914 til Udvidelse af Sygehuset

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Statstilskud til Forrentning af det til Sygehusets Udvidelse optagne Lån

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Tillæg til Reglement for Vejle Amts og Bys Sygehus

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Forlængelse af Kabbeltoft til Horsensvejen

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Dyrtidstillæg til Sygehusets Funktionærer

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Indenrigsministeriel Cirkulære ang. Betalingen for Patienters Forplejning

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Lønforhøjelse til Tyendeklassen på Sygehuset

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Dyrtidstillæg til Sygehusets Funktionærer

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Efterbevilling paa 54.000 Kr. til Sygehusets Drift

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Gratiale til Sygeplejersker m. fl. for Tjeneste under Influenza-Epidemien

 

 

 

1918

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Sygehusets Regnskab for 1917-18

 

 

 

 

 

webtopgrafik