1868 Voldgiftsmænd  ingen dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1868

Voldgiftsmænd

Agent Gylding og Justitsraad Worsaae vælges til Voldgiftsmænd for Jagtrettens Afløsning

1868

Voldgiftsmænd

Søren C. Jensen og Proprietær Gad på Søndermarken vælges til Voldgiftsmænd for Afløsning af Husmænds Pligtarbejder

1868

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra H. Carlsen, gl. Kjøgegaard, dat. 26/3 1868.

1868

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Agent Berg, dat: 7/4 1868 angående Kokkens Kilde

1868

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Landinspektør Kidde, dat: 12/4 1868 angående Matrikuleringen

1868

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra H. Ladegaard og Hans Madsen, dat: 7/5 1868 angående Vandløbet i Gulkrog

1868

Ikke behandlede Sager

Skrivelse fra Vejle Amt, dat: 15/10 1868 angående de Jernbanen påhvilende Skatter

webtopgrafik