1886 Voldgiftsmænd

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1886

Voldgiftsmænd

Skrivelse fra Godsejer Bech om Udnævnelse af to Voldgiftsmænd ved Afløsning af Pligtarbejde for Tidsrummet 1886-1888

99

1886-099

1886-099

 

 

webtopgrafik